แม็คโครจับมือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมพลังจิตอาสา พัฒนาโชห่วยไทย ส่งทีมฟื้นฟูร้านค้า ช่วยผู้ประกอบการ

57

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมพลังพนักงานจิตอาสา พัฒนาโชห่วยไทย เร่งฟื้นฟูผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี หลังประสบภัยน้ำท่วมรุนแรง พร้อมส่งกูรูจากศูนย์มิตรแท้โชห่วย ช่วยปรับปรุงแนะแนวทางลัดทำเงินให้พร้อมเปิดร้านอีกครั้ง

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หลังจากจังหวัดอุบลราชธานี ประสบภัยน้ำท่วมหนักในช่วงที่ผ่านมา แม็คโคร ได้ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาร้านค้าปลีกภายใต้โครงการ จิตอาสา พัฒนาโชห่วยไทย  ลงพื้นที่ปรับปรุงร้านค้ารายย่อย ให้กลับมาสู่ความเป็นปกติอีกครั้ง โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์มิตรแท้โชห่วย จะช่วยแนะนำมาตรฐานการปรับปรุงภาพลักษณ์  กระบวนการบริหารจัดการร้าน ให้ถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐาน

“ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา แม็คโคร ยึดหลักในการดำเนินธุรกิจที่จะต้องเติบโตควบคู่ไปกับชุมชน สังคม และประเทศชาติ เมื่อเกิดอุทกภัยอย่างรุนแรง ในพื้นที่ภาคอีสานโดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี แม็คโครไม่นิ่งนอนใจที่จะให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชน รวมถึงตั้งแผนฟื้นฟูผู้ประกอบการโชห่วยที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้ให้กลับมาประกอบกิจการ และดำรงชีพได้อีกครั้ง”

สำหรับร้านที่โครงการจิตอาสา พัฒนาโชห่วยไทย เข้าช่วยฟื้นฟูและปรับปรุงล่าสุดโดยมี นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มาร่วมลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ ประกอบด้วย ร้านของนายทองพูล ลีลาศสง่างาม ต.แจระแม,ร้านของคุณสะอาด ท่อนจันทร์ และร้านคุณพรรณี ประคองพันธ์ ในอ.วารินชำราบ,ร้านของนายธีรเดช เจตน์เจริญสฤษฎิ์ อ.เมือง ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งมีสภาพความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมา

“แม็คโครได้รวบรวมพนักงานจิตอาสาจำนวนหนึ่ง พร้อมด้วยทีมงานจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไปช่วยกันฟื้นฟูให้ร้านของคุณทองพูล กลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว พร้อมให้หน่วยงานแม็คโครมิตรแท้โชห่วยลงพื้นที่ให้คำปรึกษาทุกด้าน โดยเฉพาะที่สำคัญคือการจัดร้านให้ถูกสุขลักษณะหลังน้ำท่วม และนำสินค้าจัดวางในหมวดหมู่ที่ถูกต้องเหมาะสม”

ทั้งนี้  แม็คโคร มีลูกค้าสมาชิกผู้ประกอบการโชห่วยและร้านอาหาร ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆ ของภาคอีสาน และภาคเหนือตอนล่างในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งสาขาแม็คโครในแต่ละพื้นที่ ได้เข้าให้ความช่วยเหลือกับผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง

“ร้านโชห่วยรายย่อยที่มีจำนวนมาก ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในเชิงบริหารจัดการ การจัดเรียงสินค้าให้เป็นมาตรฐาน  ขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรง เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป  รวมถึงมีคู่แข่งรายใหม่ๆ โดยเฉพาะร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดเล็กและร้านออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากขึ้น ซึ่งหากไม่พัฒนาปรับปรุงร้านโชห่วย ก็จะสูญเสียโอกาสทางการค้าไปเรื่อยๆ แต่ถ้าได้รับการพัฒนาศักยภาพ ร้านค้าเล็กๆ เหล่านี้ก็จะเติบโตเคียงคู่ชุมชนอยู่ได้อย่างยั่งยืน” นางศิริพร กล่าว

ที่ผ่านมา แม็คโครได้จัดโครงการต่าง ๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการ และตอกย้ำการเป็น มิตรแท้โชห่วย” อย่างต่อเนื่องภายใต้ 4 โครงการหลัก ประกอบด้วย ศูนย์มิตรแท้ โชห่วย   โครงการ U Project  ที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์หลักสูตรการจัดการร้านค้าปลีก, โครงการโชห่วยรุ่นเยาว์  และ ตลาดนัดโชห่วย ที่จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  โดยแม็คโคร มุ่งมั่นเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย กระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจ ให้ก้าวทันต่อกระแสเทคโนโลยี ตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งแต่ละโครงการได้รับการตอบรับและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี