Thailand Marine & Offshore Expo 2019 จัดใหญ่ควบ OGET 2019 โชว์นวัตกรรมล้ำ เสริมพลังอุตสาหกรรมเรือไทย

41

รัฐ-เอกชน ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่ หนุนพัฒนาเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เปิดงาน Thailand Marine & Offshore Expo (TMOX) 2019 ครั้งแรกอย่างเป็นทางการ พร้อมงาน Oil & Gas Thailand (OGET) 2019 จัดทัพอุตสาหกรรมเรือไทย ขึ้นแท่นฮับการเดินเรือแห่งอาเซียน เตรียมพร้อมรองรับมาตรการ IMO 2020 หนุนแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน คาดการเจรจาทางธุรกิจภายในงานไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท

นายวิบูรณ์ คะงุ่ย หัวหน้าฝ่ายธุรกิจโครงสร้างนอกชายฝั่ง บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และกรรมการบริษัท ยูนิไทย ออฟเชอร์ จำกัด ประธานในพิธีเปิด งานThailand Marine & Offshore Expo 2019 เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญประเทศ โดยปัจจุบันร้อยละ 90% ของปริมาณการค้าระหว่างประเทศ อาศัยการขนส่งทางน้ำ เนื่องจากสามารถบรรทุกได้ในปริมาณมาก และมีต้นทุนการขนส่งที่ราคาถูกกว่าการขนส่งด้านอื่นๆ ขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ ยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงของประเทศ

ปัจจุบันอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และ ปลายน้ำ มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องอีกมาก อันประกอบด้วย อุตสาหกรรมต้นน้ำ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบในการผลิตและการซ่อมเรือ อาทิ สี/เคมีภัณฑ์ การหล่อโลหะ เครื่องจักร อุปกรณ์เดินเรือ และเครื่องมือสื่อสาร อุตสาหกรรมกลางน้ำ อาทิ สถาบันการเงิน และ สถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนสำคัญด้านเงินทุนและทรัพยากรมนุษย์ และ อุตสาหกรรมปลายน้ำ อาทิ การขนส่งทางทะเล การประมง การท่องเที่ยว ฯลฯ

“การจัดงาน Thailand Marine & Offshore Expo (TMOX) 2019 งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านต่อเรือ เดินเรือ และอุตสาหกรรมนอกชายฝั่งทะเล ถือเป็นการแสดงศักยภาพของประเทศไทย ซึ่งมีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการเดินเรือในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Establishing Thailand as a Maritime Hub In South East Asia) โดยงานนี้ เป็นอีกช่องทางในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือของประเทศไทย ทั้งด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และ องค์ความรู้ พร้อมเป็นเวทีสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบการในประชาคมอาเซียน ภูมิภาคเอเชีย และระดับโลก” นายวิบูรณ์กล่าว

นายอำนวย วงษ์พานิช ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและบำรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ประธานในพิธีเปิดงาน Oil & Gas Thailand 2019 เปิดเผยว่า ปตท. ในฐานะหน่วยงานหลักด้านพลังงานของประเทศ และถือเป็นภารกิจหนึ่งที่ต้องแสดงให้นานาชาติ รับรู้ถึงศักยภาพด้าน น้ำ ก๊าซปิโตรเคมี และอื่นๆ ของไทย อีกทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ จำเป็นต้องอาศัยความมั่นคงทางพลังงาน อุตสาหกรรมด้านน้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเคมี จึงมีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของสังคมไทย โดยปัจจุบันอุตสาหกรรมด้านพลังงาน ล้วนพัฒนาไปในแนวทางเพื่อสร้างความยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ภายใต้เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอยู่เสมอ ดังนั้นผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเคมี จึงต้องมีความตื่นตัวในการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางการตลาด รองรับการเติบโตทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน

“การจัดงาน Oil & Gas Thailand (OGET) 2019 Thailand งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมด้านน้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเคมี พร้อมกับงาน Thailand Marine & Offshore Expo (TMOX) 2019 โดยมีผู้ประกอบการจากไทยและต่างประเทศเข้ามาร่วมงาน เป็นโอกาสในการขยายตลาดและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมด้านการต่อเรือ การเดินเรือ ภาคการขนส่ง อุตสาหกรรมการประมงนอกชายฝั่ง อุตสาหกรรมเรือท่องเที่ยว รวมไปถึงอุตสาหกรรมด้านพลังงานน้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเคมี สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งสนับสนุนอุตสาหกรรมที่มีกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New S-Curve)” นายอำนวย กล่าว

นายเคนนี่ ยง กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ บริษัท ไฟร์เวิร์คส มีเดีย ไทยแลนด์ จำกัด กล่าวว่า งาน “TMOX 2019” และ “OGET 2019” จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยมีพื้นที่ถึง 6,000 ตารางเมตร มีผู้ประกอบการชั้นนำให้ความสนใจรวมงานกว่า 150 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม, กรมเจ้าท่า, ท่าเรือแหลมฉบัง, บริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด, สมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทย, สมาคมเจ้าของเรือไทย,สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด, บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด, บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด, บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ), บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด และสถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย

ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการ พัฒนาการทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมต่อเรือ เดินเรือ อุตสาหกรรมเรือท่องเที่ยว อุตสาหกรรมนอกชายฝั่งทะเล รวมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเลียม พร้อมทั้งจัดให้เกิดการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจกับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้ซื้อ ในกิจกรรม Business Matching การจับคู่ธุรกิจ รวมทั้งการจัดเวทีสัมมนาส่งเสริมความรู้ อาทิ การสัมมนา “Thailand Maritime Week 2019” ภายใต้ธีม “สัมมนาเพื่อทางเลือกในการรับมือมาตรการ IMO 2020 การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในอุตสาหกรรมเดินเรือ” ซึ่งจัดโดยสมาคมเจ้าของเรือไทย เพื่อสร้างความพร้อมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อเรือ เดินเรือ และเจ้าของเรือในประเทศไทย ในการปรับตัวรับมาตราการ IMO 2020 ที่จะเริ่มบังคับใช้ใน 2 เดือนข้างหน้า ซึ่งกฎระเบียบ IMO จะเข้ามาช่วยลดการปล่อยกำมะถัน หรือก๊าซซัลเฟอร์ (Sulphur) ในการเดินเรือลงจากปัจจุบันที่ 3.5% ให้เหลือเพียง 0.5% เพื่อลดมลพิษทางอากาศให้กับโลก ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในอุตสาหกรรมการเดินเรือ และเจ้าของเรือทั่วโลก

“ทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 5,000 คน ส่งผลให้มีมูลค่าการซื้อขาย และเจรจรการค้าระหว่างกัน มูลค่าไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท” นายเคนนี่ กล่าว กล่าว

งาน Thailand Marine & Offshore Expo (TMOX) 2019 งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านต่อเรือ เดินเรือ และอุตสาหกรรมนอกชายฝั่งทะเล พร้อมด้วย งาน Oil & Gas Thailand (OGET) 2019 Thailand จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2562 ที่อาคาร 100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา