พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์​ พบปะ​ เยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 36 ในพิธีปฐมนิเทศ

20

พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์รักษาการประธานองคมนตรีประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ได้กล่าวให้โอกาสกับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมว่าขอต้อนรับเยาวชนทุกคนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งทุกคนที่เข้าร่วมโครงการเป็นเยาวชนที่ประพฤติและปฏิบัติดีที่ผู้ใหญ่ใจดีในพื้นที่ได้ให้โอกาสขอให้ทุกคนได้ใช้โอกาสนั้นอย่างเต็มที่และถูกต้องหากมีเรื่องที่สงสัยหรือต้องการทำปรึกษาให้สอบถามกับเจ้าหน้าที่ หรือรุ่นพี่ของเราซึ่งที่ผ่านมามีรุ่นพี่ของเราทำประโยชน์ให้กับสังคมมากมายสิ่งเหล่านั้นสามารถแสดงออกได้ว่าเราเป็นเยาวชนของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินไทย

สำหรับในการดำเนินโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และส่วนกลางในการเตรียมความพร้อมและการส่งมอบเยาวชนก่อนการเดินทางโดยมีเยาวชนทั้งศาสนาพุทธอิสลามและคริสต์กว่า 320 คนเข้าร่วมทำกิจกรรมและพร้อมใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงรวมระยะเวลา 1 เดือนระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม– 1 พฤศจิกายน 2562 โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้แก่เยาวชนในการเตรียมตัวที่จะไปพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์มีศิษย์เก่ารุ่นพี่ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติในการร่วมโครงการของแต่ละกิจกรรมอีกด้วย