มอบหนังสือห้องสมุดประถมวัย 

61

ดร. พิษณุ ตุลสุข (ที่ 4 จากขวา)  ที่ปรึกษา มลูนิธิ ดร. พิษณุ ตุลสุข  พรอ้มด้วย นาง ภัคนิภา ตุลสุข (กลาง) ประธานกรรมการ ดร. พิษณุ ตุลสุข พร้อมด้วย ดร.พีรพัฒน์ วัชรินทรางกูร (ที่ 3 จากขวา)  ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดเพชรบูรณ์  ส่งมอบตู้หนังสือ 10 ตู้ ตามโครงการ  “มอบหนังสือห้องสมุด” โดยมีผู้อำนวยการประจำ โรงเรียนเขต 1 เขต 2 และ เขต 3  จังหวัดเพชรบูรณ์  รับมอบ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมอบโอกาสในการเข้าถึงหนังสือและ สื่อสารเรียนการสอนที่ดีมีคุณภาพพสำหรับโรงเรียนที่ห่างไกลและขาดแคลน