เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดโครงการเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 7 เพื่อสันติสุขชายแดนใต้และรณรงค์การ ไม่สูบบุหรี่

18

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ได้เห็นบรรยากาศพี่น้องจากจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันกีฬาเดิน-วิ่ง เป็นกิจกรรมที่เกิดการขยายตัวมากในประเทศไทย เพราะเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความแข็งแรงของสุขภาพร่างกาย วันนี้เป็นการตระหนักให้ทุกคนได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อร่างกายที่ดี เพื่อสันติภาพ เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักกัน และสื่อสารให้พี่น้องที่อยู่พื้นที่อื่นๆได้เห็นภาพอีกมิติหนึ่งในการมาเดินมาวิ่งร่วมกัน ขอขอบคุณที่ได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดิน ต่อบ้านเมือง ขอให้สถาบันการศึกษาแห่งนี้เจริญรุ่งเรือง เป็นสถาบันที่สำคัญอยู่ควบคู่กับพื้นที่จังหวัดสงขลาและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
    

ทั้งน