หยุดมโน! “น้ำประปา” หุงข้าวกินได้ ไม่อันตรายอย่างที่แชร์

883

จากที่มีการแชร์ข้อมูลส่งต่อกันบนอินเตอร์เน็ต เรื่องคลอรีนในน้ำประปาเป็นอันตรายไม่สามารถเปิดน้ำประปาจากก๊อกมาหุงข้าวโดยตรงได้ โดยการแชร์บิดเบือนดังกล่าวอ้างว่า น้ำที่มีคลอรีนเมื่อผสมกับสารอินทรีย์คือ ข้าว เมื่อได้รับความร้อนจะเปลี่ยนเป็น “สารไตรฮาโลมีเทน” หรือสารก่อมะเร็ง ซึ่งคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคนี้จำนวนมาก…..

How to Cook Rice in Pressure Cooker04

เกี่ยวกับข้อความแชร์ดังกล่าว นายปริญญา แน่นหนา ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพน้ำการประปานครหลวง (กปน.) ชี้แจงว่า การเกิดสารไตรฮาโลมีเทนนั้น เกิดจากสารที่เรียกว่ากรดฮิวมิค (HumicAcid) กรดฟูลวิค(FulvicAcid) ทำปฏิกิริยากับคลอรีนเกิดเป็นสารไตรฮาโลมีเทน แต่สารที่อยู่ในข้าวไม่ใช่สารที่อยู่ในกลุ่มนี้ และโครงสร้างของกรดฮิวมิคกับโครงสร้างคาร์โบไฮเดรตไม่เหมือนกัน จึงไม่สามารถก่อให้เกิดสารไตรฮาโลมีเทนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งได้ นอกจากนี้ สารไตรฮาโลมีเทนยังเป็นสารอินทรีย์ระเหยง่ายมีจุดเดือดไม่สูง สามารถกำจัดได้ง่ายโดยการ “ต้มให้เดือดอย่างน้อย 5 นาที” ซึ่งอุณหภูมิที่ใช้หุงข้าวนั้นเท่ากับอุณหภูมิที่ใช้ในการต้มน้ำให้เดือดและระยะเวลาในการหุงต้มข้าวจนสุกก็มากกว่า 5 นาทีอยู่แล้ว หากมีสารไตรฮาโลมีเทนอยู่จริง ก็จะถูกกำจัดออกไปได้

ทั้งนี้ คลอรีนเป็นหนึ่งในมาตรฐานการรักษาคุณภาพน้ำที่โรงงานผลิตน้ำประปาทั่วโลกนิยมใช้เพื่อป้องกันเชื้อโรค ทั้งในระบบผลิตและสูบจ่ายทำให้น้ำประปามีความสะอาดปราศจากเชื้อโรค ปลอดภัยต่อการบริโภค โดย กปน.มีการตรวจสอบและดูแลปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปาที่สูบจ่ายไปยังบ้านของผู้ใช้น้ำให้อยู่ในเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลก(WHO) และการใช้น้ำประปาหุงข้าวก็ไม่ก่อให้เกิดสารไตรฮาโลมีเทนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งอย่างแน่นอน สำหรับผู้ที่ไม่ชอบกลิ่นคลอรีนก็สามารถรองน้ำประปาใส่ในภาชนะเปิดและทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที กลิ่นคลอรีนจะระเหยหมดไปเอง ปัจจุบันโซเชียลเน็ตเวิร์คสามารถเผยแพร่ข่าวสารไปยังประชาชนได้อย่างรวดเร็ว กปน.ขอให้ประชาชน “โปรดใช้วิจารณญาณในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร” และหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณภาพน้ำประปาสามารถติดตามข้อมูลได้ใน“คลินิกน้ำสะอาด” ของ กปน.ที่ http://cwc.mwa.co.th หรือโทรสอบถามได้ที่ 0-2981-7321ในเวลาราชการ

สรุปว่า น้ำประปาไม่ได้อันตรายตามที่มีการแชร์กัน ส่วนคลอรีนในน้ำประปานั้นมีประโยชน์ในการฆ่าเชื้อโรค ปริมาณที่ใส่ลงไปในน้ำประปาก็ไม่ได้เกินมาตรฐานสากล ส่วนสารไตรฮาโลมีเทน ถ้ามีอยู่ก็น้อยมากๆ จนถึงไม่มีเลย และ “หากมี” จริง มันจะระเหยไปหมดเมื่อโดนความร้อนจากการหุงข้าวนั่นเอง