เชฟรอนผนึกกำลังพันธมิตร สานต่อโครงการพัฒนาสังคม มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตชาวสงขลาอย่างยั่งยืน

37

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้จัดตั้งและดำเนินงานที่ฐานปฏิบัติการสงขลาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2524 เป็นระยะเวลากว่า 4 ทศวรรษ เชฟรอนได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดสงขลามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมความเข้มแข็งให้แก่คนในชุมชน อันเป็นภารกิจหลักที่เชฟรอนยึดมั่นเสมอ

นายคมสัน โอ๊ยนาสวน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ผู้ดูแลโครงการเพื่อสังคมในจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สงขลาเปรียบเหมือนบ้านหลังที่สองของเชฟรอน เราอยู่ในพื้นที่นี้มานานกว่า 40 ปี มีความผูกพันและพร้อมจะทำงานเป็นพันธมิตรที่ดีร่วมกับคนในชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่และเศรษฐกิจในจังหวัดให้ดีขึ้น ตามนโยบายของเชฟรอนในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นพัฒนาชุมชนและสังคม

โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ และภาคการศึกษา ผ่าน 3 โครงการหลัก ได้แก่ การสนับสนุนการดำเนินโครงการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่าสงขลา การสนับสนุนการจัดทำโครงการนิทรรศการดาราศาสตร์ ให้แก่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา และโครงการส่งเสริมสุขภาวะเยาวชน ในสงขลา โดยเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ในการขับเคลื่อนโครงการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในด้านต่างๆ ของชุมชนและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน”