ภาคเหนือตอนบน 1 จัดกิจกรรม “ตลาดประชารัฐ สุขใจในสวน” จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาของดี 4 จังหวัด

75

วันที่ 18 กันยายน 2562 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) จัดกิจกรรม ” ตลาดประชารัฐ สุขใจในสวน” กิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาของดี 4 จังหวัด ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐกระตุ้นเศรษฐกิจ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยมีนายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ นำทีมตรวจเยี่ยมกิจกรรมพร้อมด้วย นางรักใจ กาญจนะวีระ ผอ.กองคลัง นางทัศณีย์ ตันจริยภรณ์ ผอ.กองประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกอบการ

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิตชุมชน, ผู้ประกอบอาชีพการเกษตร, ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP หรือกลุ่มอาชีพ ที่มีศักยภาพแต่ขาดช่องทางและโอกาสในการจำหน่าย รวมทั้งสนับสนุน และขยายโอกาสให้การค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

 

โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยดำเนินการหลัก ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยอดสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการกว่า 18 ล้านบาท

 

ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2562 ณ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ หน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่