ปตท. จับมือกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมลงทุนหนุน InnoSpace(Thailand)

45

วันที่ 9 กันยายน 2562 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ลงนามความร่วมมือด้านการลงทุน ในการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมผู้ประกอบการ และวิสาหกิจเริ่มต้น ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และพันธมิตรอีก 12 หน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมขับเคลื่อน InnoSpace(Thailand) อย่างเป็นรูปธรรม ยกระดับ Startup ไทย ให้ถึงระดับ Unicorn แจ้งเกิดธุรกิจที่ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม บนพื้นฐานของนวัตกรรมในอนาคต

โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานที่ปรึกษา บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด  นายวรวัฒน์ พิทยศิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิทัล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นสักขีพยาน

ทั้งนี้ InnoSpace(Thailand) จะตั้งอยู่ที่ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ภายในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องด้าน “Smart City” ขับเคลื่อนการสร้าง Innovative Ecosystem ที่เอื้อต่อการพัฒนา Startup ไทย ให้เข้มแข็ง เป็นรากฐานการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ ตามนโยบาย Thailand 4.0