แม็คโครจับมือกระทรวงทรัพย์ฯ – จังหวัดลำพูน เดินหน้า “ลด” ใช้โฟม ขานรับวาระแห่งชาติ

54

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)โดย นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (ที่3จากขวา)ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจังหวัดลำพูน  เดินหน้าคิ๊กออฟจัดกิจกรรม “Say Hi to Bio, Say No to Foam on tour”รณรงค์สร้างความตระหนักรู้ในการลดเลิกใช้บรรจุภัณฑ์ทำลายสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศขานรับวาระแห่งชาติ โดยเริ่มจังหวัดแรกคือ จ. ลำพูนโดยมีนายประลอง ดำรงค์ไทย  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(ที่4จากขวา)และนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน(ที่4จากซ้าย)ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมณ แม็คโคร สาขาลำพูนอ.เมืองลำพูน จ.ลำพูนเมื่อเร็ว ๆ นี

บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา

  1. นายเมธี บัวพึ่ง พาณิชย์จังหวัดลำพูน
  2. นายสุรพล ป้อมมะโน ผู้จัดการทั่วไป แม็คโคร สาขาลำพูน
  3. นางจิณณารัชช์ สัมพันธ์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน
  4. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
  5. นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
  6. นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
  7. นางสาวเพชรดา อ้อชัยภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มรณรงค์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  8. นายเมืองแมน เกิดนานา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำพูน