แม็คโครส่งทีมฟื้นฟูร้านค้า ช่วยผู้ประกอบการอีสาน-เหนือประสบภัยน้ำท่วมจากพายุโพดุล

95

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) รวมพลังพนักงานจิตอาสาทั่วอีสาน-เหนือ ช่วยฟื้นฟูผู้ประกอบการโชห่วยและร้านอาหารในพื้นที่กว่า 3,000 ราย หลังประสบภัยน้ำท่วมจากพายุโพดุล พร้อมเป็นจุดแพคถุงยังชีพ บรรจุของใช้จำเป็น ส่งต่อสภากาชาดไทย กระจายความช่วยเหลือทันท่วงที

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา แม็คโคร ยึดหลักในการดำเนินธุรกิจที่จะต้องเติบโตควบคู่ไปกับชุมชน สังคม และประเทศชาติ เมื่อเกิดอุทกภัยอย่างรุนแรง จากอิทธิพลของพายุโพดุล ในพื้นที่ภาคอีสาน ภาคเหนือตอนล่าง  แม็คโครยังคงอยู่เคียงข้างผู้ประสบภัยในพื้นที่ โดยเร่งให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชน รวมถึงตั้งแผนฟื้นฟูผู้ประกอบการโชห่วยและร้านอาหาร ที่เป็นลูกค้าของแม็คโคร  ผ่าน 3 มาตรการ  ด้วยการรวมพลังของพนักงานจิตอาสาของแต่ละสาขาในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ ช่วยทำความสะอาด จัดวางสินค้า ปรับปรุงร้านค้าให้ถูกสุขลักษณะ และสามารถเปิดดำเนินธุรกิจได้โดยเร็ว

“3 มาตรการช่วยเหลือแม็คโคร ที่ดำเนินการอย่างเร่งด่วน ประกอบด้วย 1).ช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีของใช้จำเป็นในการดำรงชีวิตเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ได้รับผลกระทบ ทั้ง สนับสนุนน้ำดื่มที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน  อาหารกระป๋อง ของจำเป็นอื่นๆ ที่สำคัญ 2).สำหรับผู้ประกอบการโชห่วย  ร้านอาหาร ในพื้นที่ประสบภัย แม็คโครรวบรวมพนักงานจิตอาสาไปช่วยฟื้นฟูร้านค้าให้กลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว เช่น ทำความสะอาด หน่วยงานแม็คโครมิตรแท้โชห่วยลงพื้นที่ให้คำปรึกษาโดยเฉพาะการจัดร้านให้ถูกสุขลักษณะหลังน้ำท่วม นำสินค้าจัดวางในหมวดหมู่ที่ถูกต้องเหมาะสม 3).แม็คโคร ได้ร่วมกับสภากาชาดไทย เป็นศูนย์บรรจุถุงยังชีพในสาขาที่ใกล้เคียง เพื่อให้สภากาชาดไทยสามารถส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที”

ทั้งนี้ ผู้บริหารบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) นำโดย นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สายงานบริหารการเงินและ นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กรร่วมส่งมอบสิ่งของจำเป็นและบริจาคเงินช่วยเหลือโดยมี นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และ นางภัทรรัตน์ เจริญสุรภิรมย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีมอบ ให้กับประชาชนที่มารอรับความช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก ณ หมูบ้านดงพลวง ต.วังพิกุล อ.วังทอง  หลังจากนั้นได้นำพนักงานจิตอาสาช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบการร้านค้าโชห่วย และร้านอาหาร ที่ประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีอยู่มากกว่า 200 ราย ด้วย

อย่างไรก็ตาม แม็คโคร มีลูกค้าสมาชิกผู้ประกอบการโชห่วยและร้านอาหาร ประสบภัยน้ำท่วมจากอิทธิพลของพายุโพดุลในจังหวัดต่างๆ ของภาคอีสาน และภาคเหนือตอนล่าง จำนวนกว่า 3,000  ราย ซึ่งสาขาแม็คโครในแต่ละพื้นที่ ได้เข้าให้ความช่วยเหลือกับผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง