“ปั่นไปเลย” โครงการแบ่งปัน เพื่ออนาคตของชาติ จุดเริ่มต้นที่ช่วยให้การศึกษาสะดวกขึ้น

155

ชวนกันทำดี…. ชาวหอซีมะโด่ง นำโดย รัตนาวลี โลหารชุน นายกสมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและเป็นอดีตนักเรียนทุนจุฬา-ชนบท  ชวนกันคิดดี ทำดี ในโครงการ “ปั่นไปเลย” มอบจักรยาน ทุนการศึกษาและอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษา มูลค่า 550,000 บาท ให้แก่เด็กนักเรียนด้อยโอกาสในจังหวัดเลย จำนวน 3 โรงเรียน โรงเรียนบ้านน้ำภู, โรงเรียนบ้านนาดินดำ และโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ พร้อมทั้งส่งต่อกำลังใจให้กับเพื่อน พี่น้อง ชาวหอซีมะโด่งคนดีแห่งเมืองเลย อย่าง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และดร.เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาสถาปัตยกรรม ที่รับออกแบบเจดีย์วัดวังสะพุงพัฒนาราม ที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

รัตนาวลี โลหารชุน นายกสมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิต จุฬาฯ กล่าวว่า “โครงการ “ปั่นไปเลย” เป็นโครงการที่พวกเราชาวหอซีมะโด่งชวนกันทำความดี และสอดคล้องกับความต้องการ ไลฟสไตล์ วิถีชีวิตของนักเรียนด้อยโอกาสในจังหวัดเลย ด้วยการระดมทุน เพื่อจัดซื้อรถจักรยาน 150 คัน ทุนการศึกษา และอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษา ให้แก่ 3 โรงเรียน เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางไปศึกษาเล่าเรียน   ของเด็กๆ และยังสามารถช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพหาเลี้ยงชีพของผู้ปกครอง ซึ่งตรงกับหนึ่งในวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ คือ ดำเนินการหรือร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์กรการกุศล หรือองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อการศึกษา การกุศล และเพื่อการสาธารณประโยชน์”

ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นิสิตเก่าหอพักนิสิต จุฬาฯและอดีตนักเรียนทุนจุฬา-ชนบทกล่าวว่า “สำหรับการศึกษาแล้ว จักรยานเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้การศึกษาของเด็กเมืองเลยสะดวกยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเด็กๆ ที่ไม่ได้อยู่ในเขตเมือง จักรยานเหมาะกับวัย เหมาะกับวิถีชีวิต เป็นยานพาหนะที่ราคาเหมาะสม คนเลยจึงยังเดินทางด้วยจักรยาน อีกทั้งเมืองเลยมีอากาศดี เป็นเมืองเล็กๆ เป็นเมืองช้าๆ จักรยานจึงเข้ากับภูมิประเทศได้เป็นอย่างดี”

“โครงการ “ปั่นไปเลย” ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากภาครัฐและองค์กรเอกชน อาทิ ศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ภาคอีสาน โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูหลวง อุตสาหกรรมจังหวัดเลย ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ใหญ่ใจดี อีกเป็นจำนวนมาก จึงทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี” รัตนาวลี กล่าวปิดท้าย