เอไอเอส คว้ารางวัลเกียรติยศ “องค์กรดีเด่นแห่งปี 2562”

32

5 กันยายน 2562: เอไอเอส โดย นางสาวกานติมา  เลอเลิศยุติธรรมหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลเป็นตัวแทนรับรางวัลเกียรติยศ“องค์กรดีเด่นแห่งปี 2562” (Organization of The Year 2019) สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน จัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ในฐานะที่องค์กรสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริง มีความเป็นเลิศในการบริหารงานกิจการต่างๆ ได้สำเร็จ อีกทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดิน อันจะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรีเป็นผู้มอบรางวัล ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ