กรมการค้าภายใน วางยุทธศาสตร์พัฒนาตลาดสินค้าอินทรีย์ ดันไทยเป็นผู้นำสินค้าเกษตรอินทรีย์ในอาเซียน

25

ล่าสุดนำ 3 องค์กรพันธมิตรผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในงานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ 2019 มูลค่าตลาดเกษตรอินทรีย์โลกพุ่ง 3.55 ล้านล้านบาท หลังการบริโภคสินค้าอินทรีย์เป็นเทรนด์สำคัญโลก ด้าน กรมการค้าภายใน วางยุทธศาสตร์พัฒนาตลาดสินค้าอินทรีย์ หวังดันไทยเป็นผู้นำด้านการผลิต การค้า และการบริโภคสินค้าอินทรีย์ในภูมิภาคอาเซียน ล่าสุดจับมือสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย สหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย และมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์และเจรจาการค้าในงานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ 2019

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวถึงการเติบโตของสินค้าอินทรีย์และยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดสินค้าอินทรีย์ว่า แนวโน้มการบริโภคสินค้าอินทรีย์กำลังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั่วโลก ทุกคนให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพและตระหนักถึงอันตรายจากสารเคมีตกค้างที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆ มากขึ้น ทำให้สินค้าอินทรีย์ หรือ Organic เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก ปัจจุบันตลาดเกษตรอินทรีย์ของโลกมีมูลค่าสูงถึง 104,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 3.55 ล้านล้านบาท ขยายตัวปีละประมาณ 20% โดยตลาดสินค้าอินทรีย์สำคัญของโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา เยอรมนี ฝรั่งเศส และจีน ส่วนตลาดในอาเซียน ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย ซึ่งมีมูลค่าตลาดประมาณ 3,000 ล้านบาท แบ่งเป็นบริโภคในประเทศ 900 ล้านบาท และตลาดต่างประเทศ2,100