กรมการค้าภายใน วางยุทธศาสตร์พัฒนาตลาดสินค้าอินทรีย์ ดันไทยเป็นผู้นำสินค้าเกษตรอินทรีย์ในอาเซียน

54

ล่าสุดนำ 3 องค์กรพันธมิตรผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในงานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ 2019 มูลค่าตลาดเกษตรอินทรีย์โลกพุ่ง 3.55 ล้านล้านบาท หลังการบริโภคสินค้าอินทรีย์เป็นเทรนด์สำคัญโลก ด้าน กรมการค้าภายใน วางยุทธศาสตร์พัฒนาตลาดสินค้าอินทรีย์ หวังดันไทยเป็นผู้นำด้านการผลิต การค้า และการบริโภคสินค้าอินทรีย์ในภูมิภาคอาเซียน ล่าสุดจับมือสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย สหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย และมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์และเจรจาการค้าในงานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ 2019

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวถึงการเติบโตของสินค้าอินทรีย์และยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดสินค้าอินทรีย์ว่า แนวโน้มการบริโภคสินค้าอินทรีย์กำลังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั่วโลก ทุกคนให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพและตระหนักถึงอันตรายจากสารเคมีตกค้างที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆ มากขึ้น ทำให้สินค้าอินทรีย์ หรือ Organic เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก ปัจจุบันตลาดเกษตรอินทรีย์ของโลกมีมูลค่าสูงถึง 104,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 3.55 ล้านล้านบาท ขยายตัวปีละประมาณ 20% โดยตลาดสินค้าอินทรีย์สำคัญของโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา เยอรมนี ฝรั่งเศส และจีน ส่วนตลาดในอาเซียน ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย ซึ่งมีมูลค่าตลาดประมาณ 3,000 ล้านบาท แบ่งเป็นบริโภคในประเทศ 900 ล้านบาท และตลาดต่างประเทศ2,100 ล้านบาท ประเทศไทยได้รับการยอมรับว่ามีศักยภาพในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มีความพร้อมทางภูมิศาสตร์และการขนส่งที่ดี มีความได้เปรียบที่จะก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำด้านเกษตรอินทรีย์ของภูมิภาคได้

ดังนั้น กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงมีการส่งเสริมและพัฒนาตลาดอินทรีย์ โดยกำหนดให้ไทยเป็นผู้นำด้านการผลิต การค้า และการบริโภคสินค้าอินทรีย์ในภูมิภาคอาเซียน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดสินค้าอินทรีย์ของกระทรวงพาณิชย์ ปี 2560 – 2564จำนวน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.สร้างการรับรู้ของผู้เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน 2.ผลักดันมาตรฐานและระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์3.พัฒนาและขยายตลาดสินค้าและบริการอินทรีย์  4.พัฒนาสร้างมูลค่าสินค้าและบริการอินทรีย์ ซึ่งกรมฯ ได้ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นทาง-กลางทาง-ปลายทาง ในการส่งเสริมพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการแปรรูปและนวัตกรรมต่อยอดเชิงพาณิชย์ พร้อมเชื่อมโยงและขยายตลาดกระตุ้นการบริโภคและเพิ่มการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

ล่าสุด กรมการค้าภายใน ได้สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการผลิตสินค้าอินทรีย์ให้มีตลาดรองรับ โดยหารือกับสมาคมภัตตาคารไทย สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการใช้ผลผลิตอินทรีย์จากเกษตรกร ซึ่งทางสมาคมฯ ได้เร่งส่งเสริมให้สมาชิกหันมาใช้สินค้าเกษตรอินทรีย์มากขึ้น พร้อมได้ประสานผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพระดับส่งออกจากสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย สหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย และมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย นำสินค้ามาร่วมจัดแสดงและเจรจาธุรกิจในคูหา DIT Organic Pavilion ในงานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ 2019 ไบเทค บางนาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ที่นำมาจัดแสดงมีความน่าสนใจและมีนวัตกรรม อาทิ เครื่องแกงออร์แกนิกสำเร็จรูป เครื่องปรุงอาหารออร์แกนิก เส้นพาสต้า/สปาเก็ตตี้จากข้าวกล้องออร์แกนิก น้ำนมข้าวยาคูออร์แกนิค แป้งมันสำปะหลังออร์แกนิก และผลิตภัณฑ์เหล้าขาวจากข้าวออร์แกนิก นอกจากนั้นผู้เข้าชมงานยังสามารถแลกเปลี่ยนความรู้และเจรจาธุรกิจกับกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้อีกด้วย