“ไอแบงก์รักษ์ชุมชน…ปลูกต้นไม้ เพื่อแม่” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

82

นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคาร และอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรม “ไอแบงก์รักษ์ชุมชน…ปลูกต้นไม้ เพื่อแม่” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระราชปณิธาณ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา โดยมีอาจารย์ยูซุฟ มีมูซอ อิหม่ามประจำมัสยิดดารอสอาดะห์ (บ้านปากลัด) ผู้บริหารธนาคาร พนักงานไอแบงก์จิตอาสา พร้อมด้วยคณะกรรมการมัสยิด กรรมการชุมชน ยุวมุสลิมและชมรมฟุตบอลมุสลิมอาวุโสบ้านปากลัด ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม

โดยกิจกรรมนี้มีเป้าหมายการพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นที่จะสร้างจิตสำนึกที่ดีให้ชุมชน ภายใต้แนวคิดที่ว่า ปลูกต้นไม้ปลูกอย่างไรให้ยั่งยืน เนื่องจากการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ หากไม่มีผู้รับผิดชอบ ผลคือ ปลูกแล้วตาย เพราะไม่มีคนดูแล จึงเห็นควรปลูกในพื้นที่มัสยิดซึ่งสามารถดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้เหล่านั้นให้อยู่รอด และเจริญเติบโตได้ โดยในปีนี้ไอแบงก์จัดเตรียมกล้าไม้เศรษฐกิจรวมทั้งสิ้น 1,000 ต้น แบ่งเป็นประเภทไม้โตเร็วชนิดกระถินเทพา 300 ต้น และประเภทไม้โตช้าชนิดตะเคียนทองและมะค่าโมง ชนิดละ 350 ต้น ซึ่งเป็นไม้ที่สามารถสร้างรายได้เสริมอีกด้วย ณ มัสยิดดารอสอาดะห์ (บ้านปากลัด) ถ.นครเขื่อนขันธ์ ซ.6 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ