พช. เปิดเว็บไซต์ OTOPTODAY.COMแหล่งรวมสินค้า OTOP คุณภาพมากที่สุดในประเทศไทย ช้อปตรงจากผู้ผลิต กระจายรายได้สู่ชุมชน พร้อมให้บริการ 7 วัน 24 ชั่วโมง

136
วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวเว็บไซต์ WWW.OTOPTODAY.COM โฉมใหม่ ภายในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ เวทีกลางอาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็คเมืองทองธานี โดยมีผู้บริหาร กรมการพัฒนาชุมชน สื่อมวลชน และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงาน

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เผยว่า ปัจจุบันผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ความนิยมในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เติบโตขึ้นในอัตราสูง กรมการพัฒนาชุมชนเล็งเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ว่าจะสามารถนำมาสนับสนุนช่องทางจำหน่ายให้แก่สินค้าโอทอปได้ จึงพัฒนาเว็บไซต์ OTOPTODAY.COM ขับเคลื่อนเข้าสู่ e-Commerce เต็มรูปแบบ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพิ่มศักยภาพและช่องทางการจัดจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น นำไปสู่การสร้างความเข็มแข็งให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปทั่วประเทศ

ทั้งนี้ เว็บไซต์ OTOPTODAY.COM เป็นเว็บไซต์ที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พัฒนาขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งรวมสินค้า OTOP e-Commerce ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีลักษณะเป็นเว็บลิงค์ เผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์โอทอปจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โอทอปได้โดยตรงกับผู้ประกอบการ โดยภายในเว็บไซต์สามารถสืบค้นสินค้าได้ตามภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ และยังมีสินค้าครบทั้ง 5 หมวด ได้แก่ อาหาร / เครื่องดื่ม / ของใช้และของตกแต่ง / ผ้าและเครื่องแต่งกาย และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ปัจจุบันมีสินค้าที่พร้อมจำหน่ายบนเว็บไซต์กว่า 8,000 รายการ และมีการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ไปแล้วกว่า 25,000 ครั้ง

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่า เว็บไซต์ OTOPTODAY.COM เป็นอีกหนึ่งการต่อยอดให้แก่โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพราะมีสินค้า OTOP จากชุมชนเกิดขึ้นใหม่เป็นจำนวนมาก นอกจากจะจำหน่ายที่ชุมชนแล้ว เว็บไซต์นี้จะเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าเหล่านั้นด้วย ซึ่งขณะนี้มีสินค้าจำนวนมากทยอยเข้ามาอยู่ในหน้าร้านของเว็บไซต์ ซึ่งสิ่งที่จะต้องทำต่อไปคือ ช่วยกันประชาสัมพันธ์ว่าเว็บไซต์ OTOPTODAY.COM เป็นแหล่งรวมสินค้า OTOP ที่ใหญ่ที่สุด และพร้อมจำหน่ายตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับเว็บไซต์ OTOPTODAY.COM ที่ได้รับการพัฒนาล่าสุดนี้ นอกจากจะเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้ผู้ประกอบการแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้สินค้าโอทอปที่เกิดขึ้นใหม่ได้เป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการประชาสัมพันธ์การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ทั่วประเทศไทยอีกด้วย

“สินค้าโอทอปที่จำหน่ายบนเว็บไซต์ OTOPTODAY.COM ล้วนแต่เป็นสินค้าคุณภาพที่ได้รับคัดสรรจากกรมการพัฒนาชุมชนมาเป็นอย่างดี โดยกรมฯ ทำหน้าที่คัดสรรและเป็นเสมือนหน้าร้านให้แก่ทุกสินค้า ถือเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่น หลังจากเลือกสินค้าแล้ว ในกระบวนการสั่งซื้อ ผู้ซื้อจะสั่งผ่านผู้ผลิตโดยตรง นอกจากจะสร้างความใกล้ชิดแล้ว ยังเป็นการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า เพราะสินค้าโอทอปเป็นสินค้าที่มีเรื่องราวสร้างสรรค์มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการกระจายรายได้ให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นอีกด้วย จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์และอุดหนุนสินค้าโอทอปผ่านทางช่องทาง OTOPTODAY.COM ที่ได้รับการพัฒนาล่าสุดนี้” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าวเชิญชวน