สมาคมกีฬา มวยไทย-มวยสากล แทนคุณแผ่นดิน จัดการแข่งขันมหกรรมกีฬามวยไทย-มวยสากลสมัครเล่น ต่อยอดและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

172