เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงานรักษาความปลอดภัยบรรจุใหม่

77

พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า แสดงความยินดีแก่พนักงานรักษาความปลอดภัยที่บรรจุใหม่ทุกคนที่ได้สำเร็จการฝึกอบรมขั้นต้น พร้อมทั้งขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมเพิ่มศักยภาพพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยกิจกรรมเพิ่มศักยภาพพนักงานรักษาความปลอดภัย ทั้งฝึกมาตรการในการรักษาความปลอดภัย เป็นกิจกรรมเพื่อให้พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคนได้เรียนรู้การปฏิบัติเบื้องต้นเท่านั้น แต่ที่สำคัญคือเน้นย้ำให้พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่าภาคภูมิ เต็มความสามารถ ใช้ทักษะที่ได้ฝึกอบรมให้เกิดประโยชน์ และดูแลบ้าน ศอ.บต. หลังนี้ให้สง่างาม

ด้าน พนักงานรักษาความปลอดภัย ศอ.บต. ได้กล่าวความรู้หลังจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ว่า    รู้สึกภูมิใจมากขึ้นหลังจากผ่านการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะเรื่องของการตรวจรถผู้ที่เข้ามา ศอ.บต. ทั้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ อีกทั้งได้ขอบคุณรองเลขาธิการ ศอ.บต. ที่ให้ความสำคัญแก่พนักงานรักษาความปลอดภัยทำให้พวกเราไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเพียงแค่ยามยืมมีหน้าที่แค่ยืนเฝ้าประตูเท่านั้น