Myanmar Insight 2019 สัมมนาการลงทุนในเมียนมาแห่งปีที่ไม่ควรพลาด!

242

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาร์ จัดสัมมนาธุรกิจ“เมียนมา อินไซต์ 2019” (Myanmar Insight 2019) เจาะลึกทุกศักยภาพการค้าและการลงทุน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนไทยที่สนใจจะเข้าไปทำธุรกิจรวมไปถึงท่านที่มีธุรกิจอยู่ในประเทศเมียนมาอยู่แล้ว ประสงค์ที่ยังอัพเดทกฎระเบียบ ข้อบังคับในการดำเนินธุรกิจต่างๆ ความเข้าใจต่อกฎหมาย ระบบภาษีใหม่ๆที่เป็นประโยชน์และเอื้อต่อการลงทุน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และข้อคิดจากนักลงทุนไทยที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจกับเมียนมา

ในปีนี้ยังได้รับเกียรติจากพณฯท่าน ตอง ทุน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุน และความสัมพันธ์เศรษฐกิจต่างประเทศ เมียนมาร่วมปาฐกถาพิเศษ “โอกาสด้านการลงทุนในเมียนมาของนักลงทุนไทย”

ทั้งนี้ ยังมีหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจ อาทิ “การทำธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม”โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศุภชัย พาณิชภักดิ์ อดีตผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก (WTO) และอดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD), แผนพัฒนาอย่างยั่งยืนของเมียนมา (Myanmar Sustainable Development Plan) และโครงการพัฒนาประเทศ Project Bankของเมียนมา, โอกาสการลงทุนด้านไฟฟ้าและพลังงานจากผู้กำหนดนโยบายจากกระทรวงหลักๆ เช่น กระทรวงการลงทุนและความสัมพันธ์เศรษฐกิจ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม ธนาคารกลางแห่งเมียนมา เป็นต้น

พลาดไม่ได้ กับหัวข้อไฮท์ไลท์สำคัญ สำหรับท่านที่สนใจกฎหมายใหม่ที่เปิดโอกาสให้บริษัทต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งจะส่งผลดีอย่างไรให้แก่ SMEsไทยและถึงเวลาหรือยังที่จะขยายฐานการผลิตมายังประเทศเมียนมา พร้อมรับฟังประสบการณ์ตรงจากนักธุรกิจที่เข้ามาดำเนินการแล้วและนักกฎหมายมืออาชีพที่จะให้ข้อมูลเกี่ยกับกฎหมาย กฎข้อบังคับต่างๆ ที่ได้มีการออกมาบังคับใช้เพื่อส่งเสริมการลงทุนแบบเจาะลึก

งานสัมมนาธุรกิจ“เมียนมา อินไซต์ 2019” (Myanmar Insight 2019) จัดขึ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00–17.30 น. ณ ห้องเวิลด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล เวิลด์ผู้ประกอบการ และนักลงทุนที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาฯลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/Nob97egMmTLCFyec8 อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 2,500 สำหรับสมาชิกสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา และราคา 3,500 บาท สำหรับผู้ประกอบการและนักลงทุนทั่วไปสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ [email protected] รับจำนวนจำกัด (สัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย สำหรับช่วงภาษาอังกฤษ จะมีอุปกรณ์แปลภาษาไทยสำหรับผู้เข้าร่วมงานที่ต้องการ)

พิเศษสำหรับสื่อมวลชนสนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาฯได้ทุกหัวข้อ แจ้งความประสงค์ได้ที่                           ฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้ที่ คุณจิตต์สิริ (เอ๋หมวย) โทร. 083 989 6769 อีเมล์: [email protected] และ คุณวรินทร (ซิน) โทร. 083 9896901 อีเมล์ : [email protected]