บมจ.สงขลาแคนนิ่ง ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร

136

เมื่อวันที่ 5สิงหาคม2562  ที่ผ่านมา บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)  ผู้ผลิตและแปรรูปอาหารทะเลบรรจุกระป๋องส่งออกในกลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน ผู้ผลิตและส่งออกปลาทูน่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร

นำโดยคุณศิริพร นารีหวานดี ผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บมจ.สงขลาแคนนิ่ง เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งนำโดย ผศ.ดร.สุจินดา  ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตรทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการประสานความร่วมมือและดำเนินการทางวิชาการที่ชัดเจนบนพื้นฐานความประสงค์เดียวกัน