อธิบดี พช. ชวนวิ่งแบ่งปัน สานฝันน้อง….สมัครวันนี้ ถึง 15 ส.ค. 62

110

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมฯ บันทึกเทปวีดิทัศน์ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ เดิน วิ่ง แบ่งปันสานฝันน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF CHARITY RUN 2019) ชิงถ้วยพระราชทาน ณ ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการ “เดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง” กองทุนพัฒนา เด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF CHARITY RUN 2019) เพื่อเป็นการจัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ การจัดกิจกรรมสนับสนุนและช่วยเหลือเด็กที่ยากจนและด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามวัย และ การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกอีกด้วย
ท่านที่สนใจสามารถสมัครผ่านทางเว็ปไซต์ ลั้นลา RUNLAH โดยผู้สมัครสามารถเข้าไป ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ Fan page หรือสแกนคิวอาร์โค้ด และทำตามขั้นตอนก็สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม CDF Charity RUN 2019 ได้อย่างง่าย ซึ่งการจัดงานวิ่ง CDF Charity RUN 2019 ในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 ในครั้งนี้ จะแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
ประเภทที่1 FUNRUN 5 Km (400 บาท)
ประเภทที่2 MINI MARATHON 10 Km (500 บาท)
ประเภทที่ 3 HALF MARATHON 21 Km (700 บาท)
นอกจากนี้ท่านใดที่ประสงค์จะร่วมสมัคร VIP 1,000 บาท สามารถวิ่งได้ทุกประเภท และในวันงานจะมีเจ้าหน้าที่ภาคสนาม เจ้าหน้าที่ดูแลความสะดวก ประจำจุดต่าง ๆ คอยดูแล ช่วยเหลือ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งงาน ผมขอเชิญผู้สนใจร่วม “เดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง” ในกิจกรรม “CDF Charity Run 2019” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป
ท่านจะได้สัมผัสกับการวิ่งในบรรยากาศที่มีขุนเขาและทะเลหมอกล้อมรอบและแหล่งท่องเที่ยวมากมาย จุดปล่อยตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรยากาศสวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย ที่เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ท่านจะได้สัมผัสกับการวิ่งในประสบการณ์แบบใหม่โดยที่ไม่เหมือนงานวิ่งที่อื่นอย่างแน่นอน