พุทธศาสนิกชนชาวยะลา ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2562

195

จากนั้นเวลา 10.00 น. ที่วัดเวฬุวัน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายสำอาง ศิริรัตน์  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (สำนักงานงบประมาณ) ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดยะลา ร่วมพิธีเวียนเทียนตอนเที่ยงวันรอบพระอุโบสถ จำนวน 3 รอบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย ตั้งจิตภาวนาปฏิบัติธรรม งดเว้นกระทำความชั่วและทำจิตใจให้ผ่องใสภาวนาให้ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และประเทศชาติมีความสงบสุขร่มเย็น

สำหรับบรรยากาศทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปีนี้ประชาชนมาร่วมทำบุญบางตา เนื่องจากเป็นวันหยุดยาว ทำให้ประชาชนในพื้นที่เดินทางออกต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก และส่วนใหญ่ทำบุญในชุมชนของตนเองสำหรับจังหวัดยะลา ยังมีพิธีเวียนเทียนในทุกวัด โดยจะแบ่งการเวียนเทียนออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ เวียนเทียนเวลา 11.00 น. ที่วัดเวฬุวัน และวัดหลักห้า อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ส่วนวัดอื่น ๆ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลา จะมีพิธีเวียนเทียนเวลา 17.00 น.