พช. ปั้น หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 4 บ้าน จังหวัดเลย” เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป้าหมายใหม่ เน้นเที่ยวสนุก สุขใจ พร้อมเรียนรู้วิถีชุมชน

183

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดเลย ชวนเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบใหม่ สัมผัสวีถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชนอีสาน หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว กับโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้แนวคิด “ม่วน คัก ฮัก ISAN” ดึงเสน่ห์ภูมิปัญญาท้องถิ่น หวังกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า จังหวัดเลย เป็นจังหวัดหนึ่ง ใน 20 จังหวัด 84 หมู่บ้านเป้าหมาย ของโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจังหวัดเลยมีหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 4 หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เสริมสร้างมูลค่าและคุณค่า ด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ของคนในชุมชน ทั้งยังเป็นการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวตามวิถีชุมชน เพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

หากพูดถึงจังหวัด “เลย” ก็จะนึกถึงเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยภูเขา ท่ามกลางสายหมอกที่รู้จักกันดีคือ ภูกระดึง ภูหลวง และภูเรือ อากาศอันเย็นสบาย ภูมิประเทศที่งดงาม ประเพณีวัฒนธรรม อันแตกต่างไปจากถิ่นอื่นซึ่งได้แก่การละเล่นผีตาโขน หากแต่ที่จังหวัดเลย ยังมีหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว อีก 4 หมู่บ้าน ที่มีเสน่ห์น่าค้นหา คือ “บ้านปากเนียม อำเภอปากชม” หมู่บ้านเก่าแก่บนพื้นที่กว่า 6,500 ไร่ มีอัตลักษณ์วิถีชีวิตริมน้ำโขงโดดเด่นชัดเจน ทั้งการหาปลาและการร่อนทองคำ จนเกิดเป็นเสน่ห์ให้นักท่องเที่ยวหลงไหลเมื่อได้มาสัมผัสเรียนรู้ นอกจากนี้ก็ยังมีจุดเด่นในการเป็นหมู่บ้านปลูกผักปลอดสารเคมี การแปรรูปผลไม้เป็นไวน์รสชาติกลมกล่อม รวมไปถึงการนำ ความเชื่อและศรัทธามาต่อยอดเป็นกิจกรรมท่องเที่ยว

ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านอีกด้วย “บ้านหินสอ อำเภอภูเรือ” จุดชมวิวที่สวยงามที่มีชื่อว่า จุดชมวิวต้นกำเนิดแม่น้ำป่าสัก ที่นักท่องเที่ยวก็สามารถขึ้นมาเก็บภาพวิวมุงสูงที่นี่ได้ และภายในหมู่บ้านก็ยังมีผลิตภัณฑ์สินค้าอีกมากมาย เช่น การแปรรูปแมคคาเดเนีย, การถักไหมพรม, พวงกุญแจ “บ้านวัฒนาภิรมย์ อำเภอเชียงคาน” ชมวิถีชุมชน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าในหมู่บ้าน เช่น กล้วยเบรกแตก, มะม่วงแช่อิ่ม, มะขามแช่อิ่ม, ไม้สอยมะขาม และ “บ้านศรีรักษา อำเภอภูกระดึง” นักท่องเที่ยวจะได้ลองชิมชาฤาษี, น้ำพริกจิ้งหรีด, คุกกี้ ( ผลิตภัณฑ์จากแป้งกล้วย ) และการปักผ้า ปั้มผ้า ที่นักท่องเที่ยวสามารถมาร่วมทำกิจกรรม และซื้อกลับไปเป็นของฝากของที่ระลึกได้ เป็นต้น

โดยกิจกรรมไฮไลท์ในโครงการนี้ ประกอบด้วย 1. กิจกรรมแรลลี่ แลนดิ้งทูอีสาน ที่กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz เชิญชวนประชาชนทั่วประเทศไปท่องเที่ยววิถีชุมชนกับหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม ในเส้นทาง สุรินทร์-บุรีรัมย์-นครราชสีมา 2. กิจกรรมดาราพาหลง (รัก) เสน่ห์แห่งวิถี We Love ISAN ซึ่งเป็นกิจกรรมพาไปหลงเสน่ห์วิถีชุมชนภาคอีสานกับเหล่าดาราและคนดัง ที่จะไปเที่ยว ไปกิน ไปนอน และร่วมกิจกรรมในหมู่บ้าน โดยแบ่งการเดินทางเป็น 5 เส้นทาง 5 คนดัง 3. กิจกรรมประกวดภาพถ่ายหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการกระตุ้นให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสเสน่ห์ชุมชน วัฒนธรรม ประเพณี ของสถานที่ท่องเที่ยวในภาคอีสาน ด้วยการถ่ายทอดออกมาผ่านมุมมองของตัวเอง อีกทั้งเพื่อให้เกิดการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม และเป็นการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมระหว่างนักท่องเที่ยว และคนในชุมชน ส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง นำไปสู่การขับเคลื่อนในด้านการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับชุมชนชิงเงินรางวัลรวม 400,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร โดยจะมีประกาศผลวันที่ 12 กรกฎาคมนี้