ห้องอาหารโซเฟีย จับรางวัลผู้โชคดี “อิ่มท้อง อิ่มบุญ ลุ้นโชคกับโซเฟีย” ประจำเดือนรอมฎอน ครั้งที่ 9

195
ผู้บริหารร้านอาหารโซเฟีย รามคำแหงซอย 5 นำโดย นายรอศักดิ์ และ ฮัจยะห์เราะฮ์มะฮ์ มูลทรัพย์ ได้ทำการจับรางวัลเพื่อมอบแก่ลูกค้าผู้โชคดีที่มาร่วมรับประทานอาหารในช่วงรอมฎอน ครั้งที่ 9 โดยมี ศ.ดร.อิมรอน มะลูลีม และผู้มีเกียรติหลายท่านร่วมจับรางวัลและเป็นสักขีพยาน
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในการส่งคูปองชิงโชค 2019
รางวัลที่ 1 HUAWEI P30 Pro จำนวน 1 รางวัล
1. NPWSATH
รางวัลที่ 2 IPAD Air 64GB จำนวน 2 รางวัล
1. คุณณิชารีย์ สาตรพันธุ์
2. คุณวิริยาภรณ์ พิพิธภัณฑ์
รางวัลที่ 3 Computer Laptop จำนวน 2 รางวัล
1. SAFWAN
2. คุณฮัฟเซาะห์ ศิริรัชพงษ์
รางวัลที่ 4 ทีวี LED จำนวน 2 รางวัล
1. คุณเฟรโดส เพ็ชรินทร์
2. RUSSELL
รางวัลที่ 5 FUJI INstax MINI จำนวน 3 รางวัล
1. ZEYNEP
2. คุณกฤช ตั้งทรงศิริศักดิ์
3. คุณปุณยวีร์ จิรสินรัตนมณี
รางวัลที่ 6 พัดลมความเย็น จำนวน 3 รางวัล
1. คุณภูรินทร์ เหมมัน
2. คุณคัมภีร์ ใบยูซบ
3. คุณรณกร มูลทรัพย์
รางวัลที่ 7 เตาเอนกประสงค์ จำนวน 3 รางวัล
1. คุณชวลิต สวัสดิภาพ
2. คุณปณิดา หวังเกษม
3. คุณอัลมาส ชื่นภักดี
รางวัลที่ 8 Voucher ห้องอาหารโซเฟีย มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
1. FATIN CHAROEH
2. คุณพีรญา ภิรมย์ภักดี
3. คุณณัชฌวาร์ ชื่นภักดี
4. คุณนลินนิภา นิมา
5. คุณณาณพัษน์ วิชาญถิรภูวดล
6. คุณสลิล ปัตตนุกูล
7.คุณบดินทร์ เลย์เดเล
8. คุณคอนีเยาะ ตาเยะ
9. คุณวันกอมารุดดีน แวยูโซะ
10. คุณอัชรอฟ ครูซอ
รางวัลที่ 9 Voucher ห้องอาหารโซเฟีย มูลค่า 500 บาท จำนวน 10 รางวัล
1. คุณอานัส ยาเละ
2 MUSA
3. คุณณภัส
4. คุณอรชา ฮะเก็ม
5. คุณธนทัต อะนันนับ
6. คุณปิยะดา เกตุเรืองโรจน์
7. คุณนาราวดี สนธินรากุล
8. คุณสุธิรา สมานประธาน
9. คุณวาสนา ชื่นชม
10. คุณสุรศักดิ์ หวังมานะ
รางวัลที่ 10 Member Card ห้องอาหารโซเฟีย จำนวน 20 รางวัล
1. คุณรชดา มาลีพันธุ์
2. คุณคาลิด กบิลคาม
3. SOPHIA
4. คุณวรรณนภา บุญลาโภ
5. คุณจัสมิน เคอร์ดี้
6. ด.ช.ชาฮาน อับดุลคาลิก
7. คุณอดิเรก มะหะหมัด
8. คุณมูอาซ อับดุลเลาะแม
9. CHUTIMAT MEKMAHAPROM
10. คุณสุดคนึง ศุมานนท์
11. คุณสุนันทา ทวีกาญจนา
12. ด.ช.กูซัย ฮัมมามี
13. คุณเพ็ญแข มะลิวัลย์
14. คุณสุฤทัย ชื่นภักดี
15. คุณกมาลุดดีน จั่นมณี
16. คุณสิริสิน หมื่นแผงวารี
17. คุณซัลมา วิทยานนท์
18. คุณไชยศักดิ์ ชื่นภักดี
19. คุณชารีฟะ ไชยสมุทร
20. คุณศุภชัย มีฤกษ์
รางวัลพิเศษ
1.ตู้เย็น TOCHIBA คุณดาลิป อับดุลรอมัน
2.กาต้มไฟฟ้า HANABICHI คุณมูอาซ อับดุลเลาะแม
3.หม้อฟุงข้าวไฟฟ้า คุณปณิตา สุวรรณประสิทธิ์
4.กาต้มไฟฟ้าไร้สาย คุณ FATIHAH
5.GIFT VOUCHER ALMEROZ มูลค่า 1,250 บาท ด.ญ.จั๊ฟนี่ย์ สามะ
6.GIFT VOUCHER ALMEROZ มูลค่า 965 บาท คุณภาณุทัต อิสและ
7.ห้องพัก + อาหารเช้า ALMEROZ 2 ท่าน คุณกานนท์ มานสุรินทร์