เฟดเอ็กซ์จับมือศูนย์วิจัยสร้างเสริมความปลอดภัย และป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก จัดทำโครงการ #SpeakUp

33

ภาพประกอบ:บริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทยนำโดย นายพีรพัฒน์ ทะละวงศ์(คนที่ 3แถวบนสุดจากซ้าย)ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย ร่วมกับศูนย์วิจัยสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ประเทศไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพฯ

วันที่ 1กรกฎาคม2562 –เฟดเอ็กซ์เอ็กซ์เพรส (FedEx Express) บริษัทในเครือเฟดเอ็กซ์คอร์ปซึ่งเป็นผู้ขนส่งแบบด่วนรายใหญ่ที่สุดของโลกนำโดย นายพีรพัฒน์ ทะละวงศ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย ร่วมกับศูนย์วิจัยสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ประเทศไทย (Safe Kids Thailand)และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพฯ จัดงาน“สัปดาห์ความปลอดภัยทางถนนแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 5 : ทุกคนคือผู้นําความปลอดภัยทางถนน” (The 5th UN Global Road Safety Week leadership for road safety) โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการรณรงค์ให้ภาคประชาสังคมเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน รวมทั้งเรียกร้องให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้มาตรการต่างๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน โดยเฉพาะสำหรับเด็กๆ ที่เดินทางเท้า

ภายในงานเด็กนักเรียนจาก 30 โรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ ได้ร่วมกันยื่นข้อเสนอและข้อเรียกร้องในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาความปลอดภัยบนท้องถนนโดยเฉพาะบริเวณสถานศึกษาและชุมชนต่างๆ นอกจากนี้ตัวแทนจากบริษัท เฟดเอ็กซ์ ประเทศไทย ศูนย์วิจัยสร้างเสริมความปลอดภัยประเทศไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพฯยังร่วมกันอภิปรายถึงการสนับสนุนการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนในประเทศไทยแก่นักเรียนและชุมชมต่างๆ อีกด้วย

ทั้งนี้งาน “สัปดาห์ความปลอดภัยทางถนนแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 5 : ทุกคนคือผู้นําความปลอดภัยทางถนน” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการWalk This Way (WTW) ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนความปลอดภัยบนท้องถนนที่จัดทำขึ้นระหว่างบริษัท เฟดเอ็กซ์ และ ศูนย์วิจัยสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2554 โดยในปัจจุบัน โครงการ WTWได้ช่วยกระตุ้นให้สังคมรับทราบถึงความปลอดภัยของถนนและทางเท้าและได้ให้ความรู้กับเด็กมากกว่า 259,540 คน ผู้ปกครอง 13,831 คน และคุณครูอีก 3,551 คนภายในประเทศไทยแล้ว