นักท่องเที่ยวไทย มาเลเซีย แห่เข้าชมการแข่งขัน “THAI FLIGHT เบตง” อย่างคึกคัก ด้านเลขาธิการ ศอ.บต. ชี้ โครงการเมืองต้นแบบ พัฒนาเบตง

71

สำหรับ การจัดการแข่งขันครั้งนี้เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อส่งเสริม กระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของเมืองเบตง ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัจจุบันการท่องเที่ยวในพื้นที่เบตงกำลังได้รับการตอบรับจากประชาชนทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ขอบคุณท่านสุวัจน์ ทีมงานไทยไฟท์ ตลอดจนนักมวยทุกคนที่มามอบความสุขให้กับชาวใต้  ซึ่งงานวันนี้เกิดขึ้นจากความริเริ่มของท่านแม่ทัพภาคที่ 4 ที่ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด และ ศอ.บต. ที่ต้องการมอบความสุขให้กับคนรักกีฬามวย ทั้งชาวไทย ชาวสิงคโปร์และมาเลเซีย และต้องการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวไทยรู้จักอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ที่มีธรรมชาติสวยงาม วัฒนธรรมที่หลากหลายและอาหารการกินที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและนักลงทุนของของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถึงสถานการณ์ที่ดีขึ้นและเปิดพื้นที่ต้อนรับการมาเยือนของทุกคน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมาย แต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานยุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดพระราชปณิธานในการพัฒนาและพระราชทานความห่วงใย ความช่วยเหลือแก่ทุกคนทำให้สถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับ อีกทั้ง ในขณะนี้รัฐบาลได้ทุ่มเทการพัฒนาทุกมิติ อาทิ โครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น โดยเฉพาะเมืองต้นแบบการท่องเที่ยวเมืองเบตง ที่มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในหลายแห่งตลอดจนการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและสนามบิน และการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มแข็ง ซึ่งแม้ว่าในพื้นที่อาจจะสื่อสารด้วยภาษาที่ไม่เข้าใจ แต่ทุกท่านจะพบรอยยิ้มด้วยหัวใจ เพราะดินแดนใต้ “สิ่งดีๆมีทุกที่ เรื่องดีๆมีทุกวัน” ซึ่งทุกคนพร้อมดูแลทุกท่านเสมือนญาติพี่น้อง จึงเชื่อว่าคนที่มาเยือนที่นี่จะมีความสุขกลับไป และทุกคนที่นี่จะรอคอยทุกคนให้กลับมาเยือนอีกครั้ง

ทั้งนี้ ในช่วงเช้าที่ผ่านมา แม่ทัพภาคที่ 4​ พร้อม​ด้วย ​เลขาธิการ​ ศอ.บต. ได้เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวงเบตง​ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ รวมถึงการท่องเที่ยวชุมชน ที่มีโฮมสเตย์เกิดขึ้นและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาอย่างมากมาย พร้อมกันนี้ยังได้รับฟังความคืบหน้าการก่อสร้างสกายวอล์ค​ และสนามบินเบตง ที่จะแล้วเสร็จ​ภายในปี 63 ​ที่จะถึงนี้

อย่างไรก็ตาม  ศอ.บต. พร้อมผลักดันชุมชนท่องเที่ยวแห่งใหม่ให้เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เช่น ชุมชนฮากกา 150ปีที่มีมิติการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โดยเชื่อว่าการเปิดมิติการท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเบตงจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั้งในและต่างประเทศมากยิ่งขึ้นต่อไป