อีอีซี ต้อนรับและหารือนักวิชาการจีน พร้อมเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง

33

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี (ที่ 3 ขวา) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ให้การต้อนรับ นายพิริยะ เข็มพล เอกอัครทูต ณ กรุงปักกิ่ง (ที่ 2 ขวา) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ หลิว เชี่ยว คณบดีสถาบันแถบเส้นทาง Belt and Road Institute (กลาง) และเป็น 1 ใน 10 ผู้มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจจีน ศาสตราจารย์เสิ่น เชียวเว่ย ศาสตราจารย์สถาบันแถบเส้นทาง Belt and Road Institute (ซ้ายสุด) ในโอกาสได้เข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ของจีน เกี่ยวกับการพัฒนาแถบเส้นทาง ภาพรวมและแผนดำเนินงานของอีอีซี และประเด็นความร่วมมือระหว่าง จีน ญี่ปุ่น และไทย ในพื้นที่อีอีซี ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน อีอีซี เมื่อเร็วๆนี้