“มท. จัดงาน OTOP Midyear ชูเอกลักษณ์สินค้าไทย ผสมผสานนวัตกรรม ดันเศรษฐกิจฐานรากสู่มหภาค คาดจัดงาน 9 วัน เงินสะพัดกว่า 900 ล้านบาท”

126

กระทรวงมหาดไทย จัดงานใหญ่กลางปี “OTOP Midyear 2019 : OTOP Signature รักษาเอกลักษณ์ สร้างนวัตกรรม” แสดงศักยภาพสินค้าชุมชนที่ได้รับการยอมรับจากผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจกลางปีและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP คาดตลอดการจัดงาน 9 วัน สร้างรายได้ไม่น้อยกว่า 900 ล้านบาท

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานแถลงข่าว การจัดงาน “OTOP Midyear 2019 : OTOP Signature รักษาเอกลักษณ์ สร้างนวัตกรรม” โดยมี นางสุมามาลย์ เต๋จ๊ะ ผู้ประกอบการ KHWANTA จังหวัดหนองบัวลำภู และนางนารีรัช อุทัยแสงสกุล ผู้ประกอบการ OTOP Trader จังหวัดสระบุรี ร่วมแถลงข่าว ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า งาน “OTOP Midyear” ถือเป็นงานส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP และกระตุ้นเศรษฐกิจกลางปีที่สำคัญงานหนึ่งของประเทศไทย ผ่านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับฐานรากให้เติบโต เข้มแข็ง และเชื่อมโยงไปยังเศรษฐกิจระดับมหภาค เป็นไปตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ประชาชนมีความสุขและมีรายได้เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ที่นำไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ รัฐบาลได้ตระหนักถึงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสินค้า OTOP รู้จักปรับตัวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคม ตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาและยกระดับสินค้า แต่ยังคงคุณค่าและรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนทั้งตลาดในประเทศและระดับสากล กระทรวงมหาดไทย ในฐานะคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับภูมิภาค ได้เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนโดยการยกระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สินค้า และผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมด้านการตลาดให้มีศักยภาพมากขึ้น อาทิ จัดให้มีการยกระดับเป็นสินค้า Brand Name, ศิลปิน OTOP, สินค้า OTOP ส่งออก, OTOP Innovation , OTOP Trader, ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี, ส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำหน่ายสินค้าบนเครื่องบินและ Platform อีกทั้ง กระทรวงมหาดไทย ยังมีนโยบายให้จังหวัดและอำเภอจัดโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ เพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดงาน “OTOP Midyear 2019 : OTOP Signature รักษาเอกลักษณ์ สร้างนวัตกรรม” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 23 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยงานนี้เป็นการรวบรวมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพมากกว่า 2,500 บูธ กว่า 25,000 ผลิตภัณฑ์ ภายใต้กิจกรรมที่มีความหลากหลาย ประกอบด้วย 1.นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2.การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ Highlight (OTOP Signature, OTOP Innovation, ศิลปิน OTOP และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 4 ภาค รวม 8 หมู่บ้าน) 3.การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP 5 ประเภทจากทั่วประเทศ Young OTOP, OTOP Trader, OTOP Premium สุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัด และผลิตภัณฑ์ที่นำไปจัดแสดงและจำหน่ายในต่างประเทศ 4.OTOP ชวนชิม อาหารและเครื่องดื่มที่มีเอกลักษณ์และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับจากทั่วประเทศ รวมทั้งอาหารถิ่นรสไทยแท้หลากหลายเมนูที่ผ่านการประกวดมาแล้วจากทั่วประเทศ ส่งตรงมาให้ชิมกันถึงที่ 5.Health & Spa จำหน่ายผลิตภัณฑ์ Health & Spa พร้อมบริการนวดผ่อนคลายเพื่อสุขภาพ และ 6.กิจกรรมการจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาคีต่าง ๆ นอกจากนี้ ได้นำแอพพลิเคชั่น LINE MAN ที่ร่วมมือกับ Wongnai ในการแนะนำร้านเด็ด ซึ่งจะมาเป็นผู้ช่วยในการจัดส่งอาหารจากร้าน OTOP เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อในงานครั้งนี้โดยผู้ซื้อสามารถเลือกสั่งอาหารจากร้าน OTOP ได้อย่างง่ายได้ โดยไม่ต้องออกจากบ้าน และผู้ขายสามารถจำหน่ายอาหารได้มากขึ้น และช่วยลดต้นทุนการจ้างพนักงานประจำในการส่งสินค้า “สะดวกทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ” มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นภายใต้แนวคิด “ส่งถึงมือ รวดเร็ว ทันใจ/ สะดวกทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย/ ใช้บริการง่าย เพียงปลายนิ้ว/ ส่งได้ทั่วไทยในราคาคุ้มค่า” อีกทั้งผู้เข้ามาเยี่ยมชมงาน OTOP ยังสามารถเรียกบริการแท็กซี่รับ-ส่งจากที่บ้าน ซึ่งเป็นบริการล่าสุดจาก LINE MAN ที่จะทำให้ทุกคนเดินทางอย่างปลอดภัย ไร้กังวล ครอบคลุมทุกเส้นทางทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งคาดว่าตลอดระยะเวลาการจัดงานทั้ง 9 วัน จะมีประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติ เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 400,000 คน และมีเงินสะพัดตลอดงานไม่น้อยกว่า 900 ล้านบาท
“งาน OTOP Midyear ในปีนี้ เราจัดอย่างยิ่งใหญ่ในรูปแบบวิถีไทย วิถีถิ่น วิถีกิน สี่ภาค เพื่อให้ผู้เข้าร่วมชมงานได้เลือกซื้อสินค้า OTOP อัตลักษณ์จังหวัด รวมไปถึงสินค้า OTOP นวัตกรรมทั่วไทย เรียกได้ว่าเป็นงานที่รวมของดี มีของครบ พบนวัตกรรม ซึ่งนอกจากจะมีสินค้าคุณภาพมากมายให้เลือกซื้อเลือกชมกันแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมความบันเทิงจากศิลปินอัดแน่นตลอดทั้ง 9 วัน และกิจกรรมพิเศษ “OTOP ช้อปช่วยชาติ” ที่สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีได้ และพลาดไม่ได้จริง ๆ กับกิจกรรมพิเศษคืนกำไรให้กับแฟนพันธุ์แท้ OTOP และพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมงานทุกท่าน กับการร่วมลุ้นรับสร้อยคอทองคำ 1 สลึง ทุกวัน ๆ ละ 10 เส้น วันสุดท้ายลุ้นรับรถยนต์ Nissan March 1 คัน และสร้อยคอทองคำ 5 บาท จำนวน 5 เส้น แฟนพันธุ์แท้ OTOP นักช้อปขาชิมพลาดไม่ได้นะครับ” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าว.