ศอ.บต. ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เดินหน้าเยี่ยมเยียนเด็กกำพร้า

216

ทั้งนี้คณะฯ ได้เดินทางลงพื้นที่ที่บ้านมูลนิธิเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาส ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีเด็กกำพร้าในการดูแลจำนวน 56 คน จากนั้นเดินทางไปยังมูลนิธิบ้านเด็กกำพร้าดารุลอิมาน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และเดินทางต่อไปยังตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อพบปะ 2 มูลนิธิในพื้นที่ซึ่งได้แก่ มูลนิธิอาบูฮูรัยเราะห์เพื่อเด็กกำพร้าและสังคมสงเคราะห์ และสถานเลี้ยงเด็กกำพร้านิอับกอยรีย์

นางกนกรัตน์  เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การทำงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าเป็นความประเสริฐอย่างหนึ่งที่ทำให้สังคมเกิดความเกื้อกูล เพราะจากคำสอนของอิสลามคือการเป็นมือบนย่อมดีกว่าการเป็นมือล่าง (เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ) วันนี้ผู้ดูแลเด็กกำพร้ารวมถึงหน่วยงานภาครัฐกำลังทำหน้าที่ในการเป็นมือบน เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือต่างๆ ไปยังผู้เดือดร้อนและผู้ด้วยโอกาส อีกทั้ง การเติบโตของเด็กกำพร้าแม้จะเกิดมาด้วยสภาพครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ แต่ทุกคนมีสิทธิที่จะเลือกเติบโตและใช้ชีวิตของตัวเองในแบบที่ดีที่สุด ฉะนั้นการเข้ามาเติมเต็มของหน่วยงานภาครัฐและผู้ดูแลผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่มีหน้าที่ที่คล้ายกัน นั้นคือการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ ด้วยการสร้างความอบอุ่นใจ เปิดโอกาส และส่งต่อพลังเพื่อให้เขาสามารถเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ  โดย ศอ.บต. พร้อมสนับสนุนเพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สำหรับ บทบาทภารกิจภายใต้การนำของเลขาธิการ ศอ.บต. ที่มุ่งเน้นดูแลกลุ่มเปราะบาง 11 ประเภทให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีการขับเคลื่อนการช่วยเหลือต่างๆแบบไร้รอยต่อเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในช่วงเดือนรอมฎอน  ศอ.บต. ได้มีการกำหนดลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อมอบปัจจัยต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการปฏิบัติศาสนกิจ

อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ได้มีการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาสของคณะผู้บริหาร ศอ.บต.ในครั้งนี้ สร้างความปลาบปลื้มและได้รับผลตอบรับที่ดีจากพื้นที่เป็นอย่างมาก ทั้งยังสามารถสร้างขวัญกำลังใจแก่เด็กกำพร้าและผู้ดูแลเด็กกำพร้าที่พร้อมยืนยันถึงการทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดต่อไป