ไอแบงก์ร่วมโครงการ สคร.ร่วมพลังรัฐวิสาหกิจร่วมใจบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

66

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เข้าร่วมโครงการร่วมพลังรัฐวิสาหกิจร่วมใจบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ โครงการ SEPO Long DEE Happy Green  Workplace ของสำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยได้เชิญหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เข้ารับบริจาคโลหิต  เพื่อให้บุคลากร สคร. และบุคลากรของรัฐวิสาหกิจ ร่วมกันแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม และเป็นการพัฒนาจิตใจ ส่งเสริมการรู้จักการให้ สร้างจิตสำนึกที่ดี เสียสละต่อเพื่อนมนุษย์

โดยภายในงานมีพี่น้องชาวไอแบงก์ เข้าร่วมบริจาคโลหิต เป็นจำนวน 25 ราย ณ ห้องแก้ววิเชียร ชั้น 11 อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆนี้