ไต้หวันอนุมัติ “แต่งงานเพศเดียวกัน” ถูกกฎหมาย ประเทศแรกในเอเชีย

143
แต่งงานเพศเดียวกัน

ในวันศุกร์ (17 มี.ค.62) รัฐสภาไต้หวันได้ผ่านกฎหมายให้มีการแต่งงานเพศเดียวกันได้ ทำให้เป็นประเทศแรกในเอเชียที่คู่รักเพศเดียวกันสามารถแต่งงานได้อย่างถูกกฎหมาย

กอ่นหน้านี้ในเดือนพฤษภาคม 2560 ศาลรัฐธรรมนูญของไต้หวันประกาศว่า กฎหมายหลักของประเทศอนุญาตให้มีการแต่งงานเพศเดียวกัน และให้เวลารัฐสภาสองปีในการปรับเปลี่ยนกฎหมายตามนั้น