“บัตรสมาชิกบางจาก” สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้ช่วยสังคมไปด้วยกัน 

333

“บัตรสมาชิกบางจาก” สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้ช่วยสังคมไปด้วยกัน ร่วมมอบเงินจากคะแนนสะสมของสมาชิกบัตร รวมกับยอดสมทบของบางจากฯ เป็นเงิน 4 ล้านบาท ให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม รวม 13 แห่ง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ตามโครงการ “สมาชิกบัตรบางจาก ร่วมปันน้ำใจสู่การให้ไม่รู้จบ”

เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ณ สถานีบริการน้ำมันบางจาก สาขาถนนศรีนครินทร์ 
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบเงินจากคะแนนสะสมของสมาชิกบัตรบางจากตลอดปี 2561 รวมกับส่วนที่บริษัทฯ บริจาคสมทบเพิ่มเติมเป็นเงินทั้งสิ้น 4 ล้านบาท ตามโครงการ “สมาชิกบัตรบางจากร่วมปันน้ำใจสู่การให้ไม่รู้จบ” ให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์รวม 13 แห่ง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13

นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า โครงการนี้ เป็นนวัตกรรมช่วยเหลือสังคมที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคสามารถทำร่วมกันได้และเลือกทำได้ทุกวัน โดยบางจากฯ ได้สร้างสรรค์ช่องทางให้สมาชิกเลือกบริจาคคะแนนสะสมที่ได้รับจากการเติมน้ำมันและซื้อสินค้าในเครือบางจาก เช่น ร้านกาแฟอินทนิล สพาร์ ซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น ให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ และเพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ ยังได้พัฒนา feature “ตะกร้าบุญ” บน Bangchak Mobile Application และ www.bcpgreenmiles.comให้สมาชิกสามารถระบุจำนวนคะแนน และเลือกองค์กรสาธารณประโยชน์ที่จะบริจาคได้เป็นครั้งๆ ไป จึงเชิญชวนผู้ใช้น้ำมันสมัครบัตรบางจาก เพื่อร่วมสร้างสังคมที่น่าอยู่ไปด้วยกัน นอกจากนี้ สมาชิกบัตรบางจาก ยังได้รับสิทธิประโยชน์จากโปรแกรม “ขึ้นเท่าไหร่ คืนเท่านั้น” ที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในวันแรกที่ราคาน้ำมันปรับขึ้น เพราะจะคืนส่วนเพิ่มกลับไปให้เป็นคะแนนสะสมให้กับสมาชิก

สำหรับองค์กรสาธารณประโยชน์ 13 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิรามาธิบดี สภากาชาดไทย มูลนิธิคุ้มครองเด็ก มูลนิธิธรรมรักษ์ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ มูลนิธิแพทย์ชนบท มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และมูลนิธิบ้านบางแคในพระอุปถัมภ์ ซึ่งครอบคลุมการทำประโยชน์ทุกด้านของสังคม ทั้งเด็ก ผู้พิการ ผู้ป่วย สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ตั้งแต่ปลายปี 2561 สพาร์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งเป็นธุรกิจในกลุ่มบางจากฯ ยังได้จัดโครงการ “ไม่รับถุง คุณช่วยโลก” โดยลูกค้าที่ซื้อสินค้าและไม่รับถุงพลาสติก จะเท่ากับช่วยบริจาคเงินสมทบมูลค่า 20 สตางค์ ต่อถุง 1 ใบ ให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ 13 แห่งดังกล่าวด้วย