สมาชิกบัตรบางจากร่วมบริจาคเงินให้องค์กรสาธารณประโยชน์ 

248
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

วันพุธที่ 20 มี.ค. 62  เวลา 09.00  – 11.00  น. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จะจัด “พิธีมอบเงินบริจาคจากสมาชิกบัตรบางจากแก่องค์กรสาธารณประโยชน์ 13 องค์กร” ณ สถานีบริการน้ำมันบางจาก ถนนศรีนครินทร์ โดยมีนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  เป็นประธาน ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 13  ที่บางจากฯ เป็นสื่อกลางให้สมาชิกบัตรมอบเงินจากคะแนนสะสมจากการเติมน้ำมันและซื้อสินค้าในเครือบางจากฯ ให้องค์กรสาธารณประโยชน์ทั้งด้านเด็ก ผู้พิการ ผู้ป่วย สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ