สมาชิกบัตรบางจากร่วมบริจาคเงินให้องค์กรสาธารณประโยชน์

112
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

วันพุธที่ 20 มี.ค. 62เวลา 09.00– 11.00น. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จะจัด “พิธีมอบเงินบริจาคจากสมาชิกบัตรบางจากแก่องค์กรสาธารณประโยชน์ 13 องค์กร” ณ สถานีบริการน้ำมันบางจาก ถนนศรีนครินทร์ โดยมีนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 13ที่บางจากฯ เป็นสื่อกลางให้สมาชิกบัตรมอบเงินจากคะแนนสะสมจากการเติมน้ำมันและซื้อสินค้าในเครือบางจากฯ ให้องค์กรสาธารณประโยชน์ทั้งด้านเด็ก ผู้พิการ ผู้ป่วย สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ