โมเดอร์นฟอร์ม ร่วมกับ 20 บริษัทดีไซเนอร์ชั้นนำ มอบเงินจากกิจกรรม “Modernform Run With Heart วิ่งด้วยกัน ปันด้วยใจ”

14

โมเดอร์นฟอร์ม ร่วมกับ 20 บริษัทดีไซเนอร์ชั้นนำ มอบเงินจากกิจกรรม “Modernform Run With Heart วิ่งด้วยกัน ปันด้วยใจ” แปลงระยะทางเป็นเงินบริจาคมอบแก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

กิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ปัญญา พิศภา (ขวาสุด) ผู้อำนวยการสายโฮมเดคคอเรตีฟโปรดักส์, วิภาวี สร้อยระย้า (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสายงานขายโครงการ, วีรวัฒน์ รัตนาวลีพงษ์ (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานขายโครงการ, ภาวิณี เจียรพร (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายโฮมเดคคอเรตีฟโปรดักส์ มอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากกิจกรรม “Modernform Run With Heart วิ่งด้วยกัน ปันด้วยใจ” ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ (กลาง) ผู้อำนวยการ และ ปิยนันท์ คุ้มครอง (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้