“สวนโควินท์” แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุดล้ำของ จ.ราชบุรี

22

“โอ้ดําเนิน เธอสวยเหลือเกิน ดําเนินของพี่..

บทเพลง “ดำเนินจ๋า” ของ “ครูสุรพล สมบัติเจริญ” ดังแว่วมาคราใด ใครหลายคนก็มักจะคิดถึง “ตลาดน้ำดำเนินสะดวก” จังหวัดราชบุรี แหล่งท่องเที่ยวของไทยที่ดังไกลระดับโลก แต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า “ราชบุรี” ไม่ได้มีดีแค่ “ดำเนินสะดวก” เท่านั้น จังหวัดแหล่งรวมของดีที่อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 100 กว่ากิโลเมตร แห่งนี้ ยังมีทั้งที่กิน ที่เที่ยว ครบจบในที่เดียวอีกมากมาย หนึ่งในสถานที่น่าสนใจของจังหวัดนี้คือ “สวนโควินท์” แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่เกิดจากการรวมตัวกันของชุมชนเล็กๆ ริมคลอง จัดตั้งเป็น “วิสาหกิจชุมชนคนคลองบางป่า” พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้หลายๆด้าน รวมถึงการจัดการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านพลังงาน

นางสาววิภาดา โควินท์ ประธานวิสาหกิจชุมชนคนคลองบางป่า บอกเล่าเรื่องราวของที่นี่ว่า เป็นแหล่งเรียนรู้ที่พัฒนาตามวิถีชาวบ้าน วิถีชาวสวนที่อยู่กันแบบครอบครัว ทำให้สมาชิกที่เข้าร่วมจะได้รับทั้งความสุขและมีรายได้ควบคู่กันไป โดยนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมจะได้สัมผัสประสบการณ์กับกิจกรรมด้านต่างๆ ทั้งการทดลองแปลงเกษตร รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์กลุ่มสินค้าด้านการเกษตร

“กลุ่มของเราลงมือทำอย่างจริงจัง จึงเกิดเป็นความเข้มแข็งที่ส่งผลให้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ หนึ่งในนั้นคือสำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี ทำให้เรามีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยลดระยะเวลาในการตาก และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำ รวมทั้งเทคโนโลยีที่นำเข้ามาช่วยยังทำให้เราได้ทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วย” ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ กล่าว

ด้าน นายวาทินทร์ ทองแก้ว พลังงานจังหวัดราชบุรี กล่าวเสริมว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนคลองบางป่า มีสมาชิกที่เข้มแข็ง จึงสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวรวมถึงผู้ที่เข้าเยี่ยมชมให้ได้รับรู้ทางด้านเทคโนโลยีพลังงานจากผู้ใช้งานจริง โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรีได้ให้การสนับสนุนเทคโนโลยี 2 รูปแบบ คือ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 600 วัตต์ ลดการใช้ไฟฟ้า 1,314 หน่วย/ปี สามารถลดรายจ่ายแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้ประมาณ 6,202 บาท/ปี และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 764.88 kgCO2e/ปี ส่วนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถลดระยะเวลาการผลิตลงได้ เพิ่มคุณภาพ ความสะอาด ขณะที่กลิ่น สี และรสชาติ ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก ทำให้สามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในการจำหน่ายได้

“สำนักงานพลังงานจังหวัดทุกแห่ง พร้อมที่จะให้การสนับสนุนนวัตกรรม และถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่กลุ่มชุมชนที่มีความตั้งใจจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานจากธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อเริ่มจากจุดหนึ่งให้สำเร็จ ก็สามารถเป็นแนวทางต่อยอดขยายผลได้อย่างกว้างขวางต่อไป” พลังงานจังหวัดราชบุรีกล่าวย้ำ

ผู้สนใจสามารถสอบถามการเข้าเยี่ยมชม “สวนโควินท์” แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของ “วิสาหกิจชุมชนคนคลองบางป่า” ได้ที่ เฟซบุ๊ก Kowin Garden หรือ โทร. 098-674-9854