วิศวกรไทยในยุค 4.0 วสท. ขานรับการพัฒนาที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

177

โลกเจริญได้เพราะมีศาสตร์ทางด้านวิศวกรรม “วิศวกร” คือ อาชีพของผู้สร้าง อาชีพวิศวกรจึงต้องพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเองอยู่เสมอ เพื่อให้ก้าวทันยุคที่สังคมโลกกำลังเปลี่ยนไปทุกขณะ และศูนย์กลางทางมาตรฐานและความรู้ของวิศวกรในประเทศไทยก็คือ “สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ซึ่งก่อตั้งมาเป็นปีที่ 74

 วิศวกรรม 4.0 หนุนการพัฒนาประเทศ

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. กล่าวว่า วสท. เป็นศูนย์รวมของการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม เมื่อมีการพัฒนาความรู้ไปในทิศทางใด วสท. จะทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ให้กับกับวิศวกรอย่างต่อเนื่อง และจะมีการจัดงานใหญ่ประจำปีภายใต้ชื่อ “วิศวกรรมแห่งชาติ” ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “วิศวกรรม 4.0” เพื่อรองรับนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” จากรัฐบาล แสดงความพร้อมของวิศวกรไทย ที่จะเดินหน้าเคียงข้างการพัฒนาประเทศชาติ รวมทั้งการทำงานเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความสะดวกสบาย มั่นคง และปลอดภัย

งาน “วิศวกรรมแห่งชาติ 2560” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2560 ณห้องเพลนารีฮอลล์ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีความพิเศษกว่าการจัดงานในทุกๆปีที่ผ่านมาเนื่องจากในวาระเดียวกันวสท. ได้รับเลือกจากสมาพันธ์วิศวกรรมแห่งอาเซียน (AFEO) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม “CAFEO 35” ( Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organizations) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งทางด้านวิศวกรรมต่อวิศวกรและผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศรวมทั้งประเทศอื่นๆที่สนใจเข้าร่วมงานอาทิญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลีย  และจีนซึ่งจะมีวิศวกรจากประเทศต่างๆเข้าประชุมกว่า 1,000 คนโดยการประชุม CAFEO เคยจัดในเมืองไทยมาแล้ว 2 ครั้งแต่นับเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นพร้อมกับงาน “วิศวกรรมแห่งชาติ” จึงกล่าวได้ว่าเป็นโอกาสอันดีในการสร้างภาพลักษณ์ความร่วมมือและการต่อยอดทางธุรกิจรวมทั้งเสริมศักยภาพของวสท. ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 75 ในปี 2561

ภาพรวม