“พัชรวาท” หนุนสร้างรายได้การท่องเที่ยวในชุมชน ด้วยเครื่องมือท่องเที่ยวชีวภาพ (Bio Tourism)

14

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) กล่าวว่า ภายใต้นโยบายสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ส่งเสริมการสร้างรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม Soft power ของประเทศ ซึ่ง สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO เป็นองค์การมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าไปส่งเสริมชุมชนด้วยการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวชีวภาพ ครั้งที่ 1 ในชื่อ “ชมนาคาสามพิภพ สุขสงบเมืองมุกดาหาร สำราญลำผญา รักษ์ป่าภูผาเทิบ เปิบปลาแม่น้ำโขง โยงวิถีชนสองฝั่ง” ให้กับวิสาหกิจชุมชนผลิตสินค้าและบริการเพื่อการท่องเที่ยววิถีชุมชนภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567

การจัดงานครั้งนี้ มุ่งเน้นการสื่อสารให้คนภายนอกได้ทราบความหลากหลายทางชีวภาพในลักษณะของระบบนิเวศเฉพาะของพื้นที่ภูผาเทิบ ที่มีเอกลักษณ์ มีชนิดพันธุ์ที่โดดเด่นได้แก่ สร้อยสุวรรณา ดุสิตา ทิพย์เกสร สรัสจันทร มณีเทวาและหญ้าน้ำค้าง เป็นต้น มีสัตว์ป่าที่โดดเด่น ได้แก่ แมวดาว ซึ่งเป็นสัตว์ป่าหายาก ทั้งนี้ เป็นความร่วมมือจัดกิจกรรมในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่าง อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ สำนักบริการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุกดาหาร และหน่วยงานกรมป่าไม้ในพื้นที่ โดยมีชุมชนเครือข่ายท่องเที่ยวชีวภาพ BEDO จำนวน 10 ชุมชน 9 จังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ (น่าน, เลย, ศรีสะเกษ, มหาสารคาม, อุบลราชธานี, จันทบุรี, ประจวบคีรีขันธ์ และ นครศรีธรรมราช)

ช่วงการจัดกิจกรรม 3 วัน (วันที่ 26-28 มกราคม 2567) สร้างมูลค่าเศรษฐกิจให้กับชุมชนตำบลนาสีนวล และพื้นที่ใกล้เคียง ไม่ต่ำกว่า 150,000 บาท โดยเฉพาะเป็นกิจกรรมบูรณาการหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้ง BEDO กรมอุทยานฯ และ ทสจ.มุกดาหาร