ธพส. ผนึก ไปรษณีย์ไทยฯ บริการ “โลจิสติกส์” ครบวงจรที่ศูนย์ราชการฯ

31

ธพส. เพิ่มความสะดวกผู้เช่าพื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ และลูกค้าอื่นๆ จับมือไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น เปิดบริการขนย้ายเอกสาร และพื้นที่เก็บเอกสาร ตอกย้ำบริการ one – stop service แบบมืออาชีพ

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) หรือ หรือ DAD Asset Development และ นายพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณด) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) การให้บริการขนย้ายเอกสารและคลังเอกสาร ระยะเวลาความร่วมมือ 1 ปี เพื่อร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพ ประหยัดต้นทุน และให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร ภายในพื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ครอบคลุมทั้งอาคาร A อาคาร B และอาคาร C ที่จะทยอยเปิดใช้งานราวเดือนเมษายนปีนี้ รวมถึงให้บริการแก่ลูกค้าอื่นๆของ ธพส. และผู้ที่มีความสนใจ

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส. กล่าวว่า ธพส. มีความตั้งใจที่จะช่วยลดภาระการขนย้าย และการจัดเก็บเอกสาร ให้แก่ลูกค้าและผู้เช่าพื้นที่ในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ดูแลรับผิดชอบอยู่ให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการตอกย้ำนโยบายด้านการบริการแบบ one – stop service จึงได้เกิดเป็นความร่วมมือครั้งนี้ โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เป็นมืออาชีพด้านบริการขนย้าย ที่จะมาอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของ ธพส. ได้ โดยเมื่ออาคาร C เปิดให้บริการ เชื่อว่าจะมีผู้เช่าที่ต้องการย้ายสำนักงานจากอาคาร A และอาคาร B ไปยังอาคาร C รวมถึงผู้เช่ารายใหม่ที่จะย้ายจากภายนอกเข้ามาในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นอกจากนั้นความร่วมมือครั้งนี้ยังครอบคลุมลูกค้าในธุรกิจรับพัฒนา ก่อสร้าง และบริหารจัดการอาคาร ที่ ธพส. กำลังขยายออกไปอีกด้วย

ทั้งนี้ในความร่วมมือครั้งนี้ ยังรวมไปถึงการให้บริการพื้นที่จัดเก็บเอกสาร ซึ่ง ธพส. ได้จัดสรรพื้นที่บริเวณชั้น 5 ของอาคารจอดรถ B ขนาด 3,200 ตารางเมตร ให้ ปณด นำไปตกแต่งจัดเป็นสถานที่บริการจัดทำที่เก็บเอกสารและสิ่งของ รวมถึงดำเนินการให้บริการขนย้ายทรัพย์สิน พัสดุ ให้กับผู้เช่าในพื้นที่ศูนย์ราชการฯ หรือผู้ที่มีความสนใจใช้บริการอื่น ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งการบริการอำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานผู้เช่าพื้นที่ โดยระหว่างนี้ก็จะศึกษาความเป็นไปได้ว่าภายหลังครบกำหนด 1 ปี ของการทำข้อตกลงในครั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การร่วมลงทุน หรือการให้เช่าพื้นที่ดำเนินการระหว่าง ธพส. กับ ปณด ต่อไปในอนาคต

ด้าน นายพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการ ปณด กล่าวว่า บริษัทฯ ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ครบวงจร มีความเชี่ยวชาญและพร้อมให้บริหารการขนส่งทุกรูปแบบ โดยที่ผ่านมา ไปรษณีย์ดิสทริบิวชั่น ได้มีการพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดเก็บแบบ GSP (Good Storage Practice) และบริหารแผนจัดส่งแบบ GDP (Good Distribution Practices) ที่ทันสมัยมาใช้ตอบโจทย์ลูกค้าทุกพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมให้ความมั่นใจด้วยแผนบริหารการจัดส่งและส่งมอบที่ตรงเวลา On Time Delivery รวมถึงหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในระบบการจัดเก็บและจัดส่งยา (GSP/GDP) ตามหลักมาตรฐานสากล

สำหรับความร่วมมือในการให้บริการขนย้ายและคลังเอกสาร ในพื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือที่สำคัญ ที่ทั้ง 2 หน่วยงานจะได้บรูณาการด้านทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการบริหารคลังสินค้า เพื่อลดค่าใช้จ่าย ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันอย่างยิ่ง

อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการจัดเก็บเอกสารสามารถมั่นใจได้ถึงความปลอดภัย โดยเฉพาะเอกสารที่เป็นข้อมูลลับ เนื่องจากในข้อตกลงครั้งนี้ได้ครอบคลุมถึงด้านความปลอดภัย ซึ่งทั้งสองหน่วยงานจะร่วมมือกันเก็บรักษาความลับของข้อมูลของผู้ใช้บริการที่แจ้งว่าเป็นข้อมูลลับ โดยจะรวมถึงการป้องกันการละเมิด การรั่วไหลของข้อมูลลับดังกล่าว โดยจะมีรายงานให้ผู้ใช้บริการรับทราบทันทีหากพบว่ามีการละเมิดหรือมีการรั่วไหลของข้อมูล ซึ่งข้อมูลความลับนี้ แม้ว่าจะสิ้นสุดข้อตกลง (MOU) ก็จะยังมีผลบังคับใช้ต่อไป