วธ. จัดพิธีบวงสรวง “พระเจ้าเสือ-พระบิดาแห่งมวยไทย”

31

วธ.จัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (พระเจ้าเสือ) “พระบิดาแห่งมวยไทย” นักเรียนมวยชาวไทย-ต่างขาติ กว่า 500 ชีวิต ร่วมพิธีไหว้ครูร่ายรำมวยไทย สืบสานศิลปะการต่อสู้ประจำชาติ เครือข่ายมวยไทยร่วมสร้างพลังขับเคลื่อน มวยไทย ให้พร้อมขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติ

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (สมเด็จพระเจ้าเสือ) พระบิดาแห่งมวยไทย อย่างสมพระเกียรติ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้ นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธาน นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายจรัสเดช อุลิต นายกสมาคมสมาคมกีฬามวยไทยพระเจ้าเสือ พร้อมคณะกรรมการบริหารฯ ร่วมงาน โดยได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาวชิรคุณ เจ้าอาวาสวัดตึก ร่วมพิธี พร้อมด้วยเครือข่ายวัฒนธรรม ประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ร่วมเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งมวยไทย ณ ตำหนักพระเจ้าเสือ วัดตึก พระนครศรีอยุธยา

งานเทิดพระเกียรติพระบิดามวยไทย เริ่มด้วยพิธีมอบสมรรถนะครูมวยไทย พิธีบวงสรวงสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (สมเด็จพระเจ้าเสือ) โดยนายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์บดินเทพยวรางกูร ต่อด้วยจุดธูปเทียนราชสักการะและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 โดยมี นายจรัสเดช อุลิต ครูมวยไทยอาวุโส(เจ้าพิธีประกอบพิธีบวงสรวง) จากนั้น โดยมีครูมวยไทยอาทิ นายจรัสเดช อุลิต นายกสมาคมฯ นายชินวุธ ศิริสัมพันธ์ นายกสมาคมครูมวยไทย นายปรเมษฐ์ ภักดีคีรีไพรวัลย์ เลขาธิการสมาคม นายชาญณรงค์ สุหงษา นายกสมาคมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย นายแสวง วิทยพิทักษ์ อุปนายกสมาคมมวยโบราณ นายศรณ์ สุขพิมาย อุปนายกสมาคมมวยโบราณ เป็นต้น พร้อมนักเรียนมวยไทยร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

จากนั้น จึงเป็นกิจกรรม พิธีไหว้ครูร่ายรำมวยไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (สมเด็จพระเจ้าเสือ) ประกอบด้วย ครูมวยไทย ครูมวยไทยต่างประเทศ นักมวย พร้อมนักเรียนมวยไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และต่างชาติ กว่า 500 คน ร่วมพิธีร่ายรำมวยไทยเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งมวยไทย อย่างพร้อมเพรียงสวยงามสมพระเกียรติอย่างยิ่ง ปิดท้ายด้วยการมอบของที่ระลึกให้โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (จิตอาสา)

นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กองทัพบก ร่วมกับภาคีภาครัฐและเอกชน จัด “งานมหัศจรรย์วันมวยไทย ดังไกลสู่ชาวโลก ประจำปี 2567” ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ยังได้จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ประวัติความเป็นมา ความสำคัญของมวยไทย สาธิตการถักมงคลมวยไทย และการสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอาหารไทย Thai Fight Thai Food Thai Culture ให้ประชาชนได้เรียนรู้และชิมอาหารไทย อีกด้วย พลาดไม่ได้กับการแข่งขันชกมวยไทยโลก THAI FIGHT ในวันที่ 4 ก.พ. 67 เวลา 18.00 – 21.40 น. โดยในวันที่ 6 ก.พ. 67 เวลา 18.00 น. นายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) จะให้เกียรติเป็นประธานพิธีบวงสรวงสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 และครอบครูมวยไทย ต่อด้วยการแสดงการร่ายรำ การไหว้ครู ศิลปะการต่อสู้มวยไทยมรดกไทยสู่สากล ปิดท้ายด้วยการแข่งขันชกมวยไทยและการแสดงดนตรี