“เอมันนี่” จับมือ “เทยินฯ” สานต่อโครงการรักษ์โลก “A money x Teijin บัดดี้ชวนส่งต่อขวด PET เปลี่ยนเป็นเสื้อให้น้อง ปี 3”

16

“เอมันนี่” ผนึกพันธมิตร “เทยินฯ” สานต่อโครงการเพื่อสังคม ““A money x Teijin บัดดี้ชวนส่งต่อขวด PET เปลี่ยนเป็นเสื้อให้น้อง ปี 3” ส่งมอบเสื้อที่ผลิตจากขวด PET ให้น้องๆ เยาวชน โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จังหวัดปทุมธานี พร้อมจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อให้เกิดการรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า รักษาสิ่งแวดล้อม

นายยูจิ ฟุคาดะ (Mr.Yuji Fukada) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสด “เอมันนี่” (A money) ภายใต้สโลแกน “A money บัดดี้เรื่องเงิน” เปิดเผยว่า สถานการณ์ขยะพลาสติกเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งหนึ่งในสาเหตุสำคัญมาจากพฤติกรรมการใช้งานพลาสติกที่ไม่คุ้มค่าและสิ้นเปลือง รวมถึงไม่มีการจัดการและคัดแยกขยะพลาสติกอย่างถูกวิธี ทำให้เกิดเป็นขยะพลาสติกสะสมจำนวนมาก ดังนั้น สิ่งสำคัญคือ การสร้างความตระหนักและรณรงค์ลดการใช้พลาสติก โดยเฉพาะการคัดแยกขยะพลาสติกจากครัวเรือน เพื่อเพิ่มมูลค่า และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุลฯ และ บริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ จำกัด ได้ร่วมกันสานต่อโครงการเพื่อสังคม “A money x Teijin บัดดี้ชวนส่งต่อขวด PET เปลี่ยนเป็นเสื้อให้น้อง ปี 3” เพื่อส่งเสริมให้คนในสังคมหันมาใส่ใจกับการจัดการขยะที่เป็นขวดพลาสติกใส (PET) ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ด้วยการประชาสัมพันธ์และเปิดรับบริจาคขวด PET ที่ใช้แล้ว ผ่านกล่องรับบริจาคที่สำนักงานใหญ่ และสาขาเอมันนี่ อีก 8 สาขา ประกอบด้วย เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2, เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต, บิ๊กซี สุขสวัสดิ์, เซ็นจูรี่ เดอะมูฟวี่ พลาซ่า อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, เทสโก้ โลตัส มหาชัย, ซีคอนสแควร์ และอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง โดยเริ่มเปิดรับบริจาคตั้งแต่ต้นปี 2566 รวมระยะเวลาประมาณ 10 เดือน และส่งมอบให้บริษัท เทยินฯ เพื่อนำไปรีไซเคิลสำหรับผลิตเป็นเสื้อให้กับน้อง ๆ เยาวชน โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จังหวัดปทุมธานี พร้อมจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะพลาสติกที่ถูกวิธี

ด้าน นายคาซูชิเกะ อาซาดะ (Mr. Kazushige Asada) ประธาน บริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเส้นใยโพลีเอสเตอร์ชั้นนำ กล่าวว่า ขยะพลาสติกเป็นหนึ่งในปัญหาที่ผู้คนทั่วโลกให้ความสนใจ เนื่องจากปริมาณขยะพลาสติกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ดังนั้น การคัดแยกขยะพลาสติกจากครัวเรือนถือเป็นพื้นฐานของการลดปริมาณขยะและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัท เทยินฯ ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม รวมถึงการนำขวด PET กลับมาใช้ใหม่ โดยผ่านกระบวนการรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพ สามารถผลิตเป็นเม็ดพลาสติกที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเส้นใยได้หลากหลายชนิด รวมถึงเส้นใยโพลีเอสเตอร์สำหรับใช้ในการผลิตเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

สำหรับความร่วมมือระหว่างไอร่า แอนด์ ไอฟุลฯ และเทยินฯ ภายใต้โครงการ “A money x Teijin บัดดี้ชวนส่งต่อขวด PET เปลี่ยนเป็นเสื้อให้น้อง ปี 3” ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ได้มีการนำขวด PET กลับมาใช้ใหม่ โดยผ่านกระบวนการรีไซเคิลขวดน้ำพลาสติกสำหรับผลิตเป็นเสื้อ และนำมาส่งมอบให้กับน้อง ๆ เยาวชน โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จังหวัดปทุมธานี ตลอดจนจัดกิจกรรมให้ความรู้และประโยชน์ของการคัดแยกขยะที่ถูกวิธีในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองที่กระตุ้นให้เกิดความตระหนักและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง และเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป