“Stadium One” แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคนรักกีฬาใจกลางกรุงเทพฯ

364

นายพงศ์วรรธน์ ติยะพรไชย ผู้บริหารโครงการ  นายสิทธิชัย ศรีสงวนสกุล และ นายถนอมเกียรติ สัมมาวุฒิชัย กรรมการบริหาร บริษัท เดอะ สปอร์ต โซไซตี้ จำกัด ซึ่งได้รับสัมปทานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการก่อสร้างและบริหารโครงการ “Stadium One”   แลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ  สำหรับคนรักการออกกำลังกาย ภายใต้แนวความคิด “Stadium of Life” ศูนย์รวมค้าปลีกสินค้ากีฬา และไลฟ์สไตล์ ที่ใหญ่ที่สุดในไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เปิดให้ผู้ที่สนใจจองที่แล้ว ที่สำนักงาน โครงการ จุฬาซอย 6 ถนนบรรทัดทอง