“Stadium One” แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคนรักกีฬาใจกลางกรุงเทพฯ

221

นายพงศ์วรรธน์ติยะพรไชย ผู้บริหารโครงการ นายสิทธิชัยศรีสงวนสกุล และ นายถนอมเกียรติสัมมาวุฒิชัย กรรมการบริหารบริษัทเดอะสปอร์ตโซไซตี้จำกัด ซึ่งได้รับสัมปทานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการก่อสร้างและบริหารโครงการ “Stadium One” แลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯสำหรับคนรักการออกกำลังกาย ภายใต้แนวความคิด “Stadium of Life” ศูนย์รวมค้าปลีกสินค้ากีฬา และไลฟ์สไตล์ ที่ใหญ่ที่สุดในไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดให้ผู้ที่สนใจจองที่แล้ว ที่สำนักงาน โครงการ จุฬาซอย 6 ถนนบรรทัดทอง