Robinhood Express เปิดให้บริการรับส่งเอกสาร พร้อมสิ่งตรวจทางการแพทย์ จากศูนย์ “SIRIRAJ H SOLUTIONS”

18

Robinhood Express เดินหน้าบุกตลาดธุรกิจศูนย์สุขภาพครบวงจร เปิดให้บริการรับส่งเอกสาร พร้อมสิ่งตรวจทางการแพทย์ จากศูนย์ “SIRIRAJ H SOLUTIONS” ไปยังห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลศิริราช

Robinhood (โรบินฮู้ด) แอปเพื่อคนตัวเล็กที่ยั่งยืน ล่าสุด ได้รับความไว้วางใจจาก SIRIRAJ H SOLUTIONS ศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิตโดยโรงพยาบาลศิริราช เปิดให้บริการคัดกรองสุขภาพเชิงลึก (Innovative Checkup), ดูแลเชิงป้องกัน (Preventive Treatment), เสริมสร้างสมดุลชีวิต (Mind & Body Balance), ฟื้นฟูศักยภาพ (Enhancement & Therapeutic) และชะลอความเสื่อม (Revitalized & Anti-Aging) ซึ่งตั้งอยู่บนชั้น 5 ICS Lifetyle Solution Complex ตรงข้าม ICONSIAM มอบ ให้ Robinhood Express เป็นผู้ดูแลจัดส่งสิ่งตรวจด่วนไปยังห้องปฏิบัติการต่างๆ ภายในโรงพยาบาลศิริราช และรับส่งเอกสารทางการแพทย์ ด้วยมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการขนส่งตามแนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาล เพิ่มการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ ยกระดับประสบการณ์การตรวจของคนไข้ที่ดียิ่งขึ้น โดยความมืออาชีพของ Robinhood Rider พร้อมทำหน้าที่ส่งด่วนตลอด 7 วัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 7.00 น. – 22.00 น.

โดยความร่วมมือครั้งนี้ Robinhood ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ พร้อมส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้สะดวกง่ายดายยิ่งขึ้น โดยมี ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ที่ 2 จากขวา) ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ รองคณบดีฝ่ายพันธกิจบริการทางการแพทย์ (ขวา) พร้อมด้วย นายกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) และนางสาวอภิรัศมิ์ เงินเกื้อกูล ผู้อำนวยการธุรกิจบริการจัดส่งพัสดุ บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด (ซ้าย) ร่วมเปิดตัวความร่วมมือเมื่อเร็วๆ นี้