วสท. เตรียมจัดงาน “วิศวกรรมแห่งชาติ 2560” ภายใต้แนวคิด วิศวกรรม 4.0

205
นายทศพร ศรีเอี่ยม

​วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เตรียมจัดงาน “วิศวกรรมแห่งชาติ 2560” (National Engineering 2017) ภายใต้แนวคิด วิศวกรรม 4.0 (ENGINEERING 4.0) ขณะเดียวกัน ได้รับเกียรติจาก AFEO ให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการด้านวิศวกรรม CAFEO 35 ระหว่างวันที่ 16-18 พ.ย. นี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นายทศพร ศรีเอี่ยม ประธานการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560 เปิดเผยว่า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เตรียมจัดงาน “วิศวกรรมแห่งชาติ 2560” (National Engineering 2017) เพื่อแสดงเทคโนโลยีทางวิศวกรรมของประเทศ และการสัมมนาวิชาการที่หลากหลายสาขาทางด้านวิศวกรรม ซึ่งสมาคมได้จัดงานนี้ขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตลอดกว่า 20 ปี สำหรับงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “วิศวกรรม 4.0” (ENGINEERING 4.0) นำเสนอนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยสร้างความสะดวกสบายให้กับชีวิต เทคโนโลยีด้านความปลอดภัย และเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการผลิตสำหรับผู้ประกอบการในทุกระดับ

งาน “วิศวกรรมแห่งชาติ 2560” เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาชีพ วิชาการสู่วิศวกร ผู้ออกแบบ ผู้ผลิต ผู้ใช้งาน และประชาชนทั่วไป ส่งเสริมวิชาชีพ วิชาการ ทั้งในระดับอุตสาหกรรมและระดับบุคคล พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในบทบาทวิศวกรที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน

อย่างไรก็ตาม หัวใจสำคัญของการจัดงาน “วิศวกรรมแห่งชาติ 2560” คือ การให้ความรู้ และพัฒนาความสามารถของวิศวกรไทยให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ ทั้งในด้านเทคโนโลยี และกฎระเบียบต่าง ๆ ดังนั้นกิจกรรมหลักที่จะเกิดขึ้นภายในงาน คือการสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ให้กับวิศวกร โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจต่าง ๆ ตลอดการจัดงาน เช่น มาตรฐานวิศวกรรมฉบับใหม่ การออกแบบวิศวกรรมในกระแส IoT : Internet of Things นวัตกรรมบ้านปลอดภัย Home Safety เป็นต้น

นอกจากนั้นประชาชนโดยทั่วไป ยังสามารถเข้ามาเรียนรู้นวัตกรรมที่ช่วยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับชีวิต ทั้งด้านความสะดวกสบาย และความปลอดภัย อีกทั้งยังมี “คลินิกช่าง