พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ‘จ่าทวี บูรณเขตต์’ งานศิลป์ ถิ่นเมืองสองแคว

50

สวธ.ร่วมกับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน จ่าทวี บูรณเขตต์ พัฒนาแหล่งเรียนรู้เผยแพร่งานศิลป์ ถิ่นเมืองสองแคว

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จัดงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ บ้านจ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมและศิลปาจารย์ “พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน จ่าทวี บูรณเขตต์ แหล่งเผยแพร่งานศิลป์ ถิ่นเมืองสองแคว” โดยอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธาน พร้อมมอบโล่และเข็มยกย่องเชิดชูเกียรติ ศิลปาจารย์ ประจำปีพุทธศักราช 2565 ให้แก่ จ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม โดย นายพชรเสฏฐ์ บุญศิริสาริศา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวแสดงความยินดี นายอนุกูล ใบไกล ผู้อำนวยการกองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กล่าวรายงาน ผู้บริหารสวธ. หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด พร้อมด้วยนายธรรมสถิตย์ บูรณเขตต์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี ประชาชนในพื้นที่ ร่วมงาน โดยมีการแสดงทางวัฒนธรรมและการสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน จ่าทวี อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก