กลุ่มเซ็นทรัล ภายใต้โครงการ “เซ็นทรัลทำ” ส่งมอบจักรยาน 200 คัน รวมมูลค่า 310,000 บาท ให้แก่ เด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

27

คณะผู้บริหาร “กลุ่มเซ็นทรัล” ภายใต้โครงการ “เซ็นทรัลทำ” นำโดย พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร, สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์, ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และ สมกมล จิราธิวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด จัดพิธีส่งมอบจักรยานจำนวน 200 คัน รวมมูลค่า 310,000 บาท ให้แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนในสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน บช.ตชด. ในพื้นที่ภาคใต้ โดยมี พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม รอง ผบช.ตชด. ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ พร้อมทั้ง พล.ต.ต. ชวนนทน์ ประเทศรักษ์ ผบก.สสน.บช.ตชด., พ.ต.อ. บรรลือศักดิ์ เเสงสว่าง รอง ผบก.อก.บช.ตชด., พ.ต.อ. หญิง ณัชชา เขมะสิงคิ ผกก.ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ณ กองบัญชาการ ตำรวจตระเวนชายแดน

พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เผยว่า “กลุ่มเซ็นทรัล มีนโยบายที่มีส่วนร่วมต่อสังคมด้วยการขับเคลื่อนโครงการ ‘เซ็นทรัล ทำ’ โดยการร่วมมือกับทุกภาคส่วน ครอบคลุมทั้งการพัฒนาด้านการศึกษา, คุณภาพชีวิตที่ดี, การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม, การสร้างอาชีพให้คนพิการ, การลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียว และ การพัฒนาสินค้าชุมชนในหลากหลายแนวทาง ซึ่งการส่งมอบจักรยานในครั้งนี้เป็นหนึ่งในการรณรงค์ลดใช้พลังงานในกิจกรรม “คาร์ฟรีเดย์” (Car Free Day) โดย กลุ่มเซ็นทรัล ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557 รวมการส่งมอบจักรยานให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจนถึงปัจจุบันไปแล้วกว่า 1,200 คัน เพื่อมุ่งหวังให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม หันมาปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ตลอดจนช่วยประหยัดพลังงานและลดมลพิษจากควันรถยนต์ พร้อมทั้งถือโอกาสนี้ มอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้กับน้องๆ ในพื้นที่ห่างไกล ทุกครั้งที่มีโอกาสได้ลงพื้นที่ เราจะเห็นถึงความยากลำบากของเด็กๆ บางคนต้องเดินทางไกลออกจากหมู่บ้านเพื่อมาที่โรงเรียน หากได้รับจักรยานไปก็จะเป็นประโยชน์และช่วยให้เดินทางสะดวกยิ่งขึ้น เป็นอีกแนวทางในการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียม (Inclusion) เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนในสังคมอีกด้วย”

ด้าน พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กล่าวว่า “ทางกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ต้องขอขอบคุณ กลุ่มเซ็นทรัล เป็นอย่างมากที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนด้านงบประมาณปรับปรุงโรงเรียนและสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษามาอย่างอย่างต่อเนื่องและยาวนาน รวมทั้งการส่งมอบจักรยานในครั้งนี้ที่จะนำไปมอบให้กับเด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกล จำนวน 31 โรงเรียน ใน พื้นที่ กก.ตชด.41, กก.ตชด. 42, กก.ตชด. 43 และ กก.ตชด. 44 ภาคใต้ ได้แก่ โรงเรียนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1, โรงเรียนสันตินิมิตร, โรงเรียนสิริราษฎร์,​โรงเรียนบ้านสวนเพชร, โรงเรียนบ้านควนสามัคคี, โรงเรียนบ้านกอเตย,​ โรงเรียนบ้านยางโพง, โรงเรียนบ้านตะแบกงาม, โรงเรียนบ้านเขาวัง, โรงเรียนบ้านห้วยตง, โรงเรียนบ้านแผ่นดินเสมอ, โรงเรียนบ้านหลังอ้ายหมี, โรงเรียนสื่อมวลชนกีฬา, โรงเรียนเชิญพิศลยบุตร, โรงเรียนบ้านสำนักเอาะ, โรงเรียนบ้านชายควน, โรงเรียนสันติประชาบำรุง, โรงเรียนบ้านประกอบออก, โรงเรียนบ้านหินจอก, โรงเรียนบ้านควนตะแบก, โรงเรียนบ้านส้านแดง, โรงเรียนบ้ายบาโรย, โรงเรียนพลเอกนวล-คุณหญิงบานชื่อ จันทร์ตรี, โรงเรียนสังวาลวิท 4, โรงเรียนโรงงานยาสูบ 2, โรงเรียนบ้านไอร์บือแต, โรงเรียนบ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์, โรงเรียนบ้านละโอ, โรงเรียนพีระยานุเคราะห์ 4 และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ๕๐ พรรษา ซึ่งผู้ที่ได้รับจักรยานในครั้งนี้ เป็นเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนและต้องเดินทางไกลเพื่อมาเรียน ซึ่งจักรยานมีความจำเป็นอย่างมาก และ ลดระยะเวลาในการเดินทางมาเรียนให้แก่เด็กๆ อีกด้วย