แม็คโครส่งมอบเอกสารให้ DSI ตรวจสอบเรียบร้อย ยันรับซื้อถูกกฎหมาย มั่นใจไร้ปัญหาสินค้าเถื่อน

34

แม็คโคร ส่งมอบเอกสารให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) แล้ว ยืนยันเอกสารทุกชุดถูกต้องตามกฎหมาย ออกจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง มั่นใจนโยบายการจัดซื้อสินค้ามีมาตรฐาน ตรวจสอบย้อนกลับได้ 100% ไร้ปัญหาสินค้าผิดกฎหมาย