เริ่มแล้ว “สีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 10” เทศกาลแห่งความสุขที่สูงที่สุดในประเทศ

15

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (คนกลาง) พร้อมด้วย นายประเสริฐ  ตรงเจริญเกียรติ ประธานสายปฏิบัติการธุรกิจเพื่อสังคม มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ที่ 3 จาก`ซ้าย) เปิดงาน “สีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 10” เทศกาลแห่งความสุขที่สูงที่สุดในประเทศ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 28 มกราคม 2567 โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากขวา) และ นางศุภาดา ชัยวงษ์ผู้แทนการตลาด สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคเหนือ (ที่ 2 จากขวา) ร่วมงาน ณ สวนแม่ฟ้าหลวง โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย วันนี้