วสท. เตรียมจัดงาน “ วิศวกรรมแห่งชาติ 2560”

438

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)  นายทศพร ศรีเอี่ยม ประธานการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560 และคณะกรรมการอำนวย วสท.  เตรียมความพร้อมในการจัดงาน  “วิศวกรรมแห่งชาติ 2560” (National Engineering 2017)  ซึ่งงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “วิศวกรรม 4.0”  (ENGINEERING 4.0)  ภายในงานจะมีจัดแสดงเทคโนโลยีทางวิศวกรรม และสัมมนาวิชาการ ที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ขณะเดียวกันสมาคมฯ ก็ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัด ประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมอาเซียน (the 35th Conference of ASEAN Federation of Engineering Organizations) หรือ “ CAFEO 35” โดยทั้งสองงาน จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 16-18 พ.ย. นี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 www.eit.or.th
หรือตัวแทนประชาสัมพันธ์
นิตยา สุขเกษม โทรศัพท์ 081 355 8609 /Email : [email protected]