แอมเวย์ องค์กรแบบอย่างสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคม รับรางวัล “Corporate Social Impact Award”

19

แอมเวย์ องค์กรแบบอย่างสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคม รับรางวัล “Corporate Social Impact Award” จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11

นายทศพร นิษฐานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย ร่วมรับรางวัลองค์กรที่สร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคม “AMCHAM Corporate Social Impact Award” ระดับแพลตินัม จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (The American Chamber of Commerce in Thailand: AMCHAM) โดยมี มร. โรเบิร์ต เอฟ. โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล และ นางสาวเด็บบราห์ ไซเฟิร์ท รองประธานหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ นับเป็นการได้รับรางวัลจากการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมจากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 11

ในปีนี้ บริษัทฯ และมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย ย้ำจุดยืนร่วมดูแลสังคมไทยให้แข็งแรง ภายใต้โครงการ “แอมเวย์ ร่วมใจสร้างโรงเรียนให้น้อง” ที่ได้รับความร่วมมือจากนักธุรกิจแอมเวย์ สมาชิก และผู้สนใจทั่วไป โดยโครงการประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ “ร่วมด้วยช่วย RUN” เชิญชวนทุกคนมาร่วมวิ่งเสมือนจริงพร้อมสะสมระยะทาง 99,999 กิโลเมตร แอมเวย์บริจาคเงิน 9 ล้านบาท เพื่อสร้างโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และกิจกรรม “ร่วมกันคืนกระป๋อง” รณรงค์ให้ผู้บริโภคนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกของแอมเวย์กลับมารีไซเคิลเป็นโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน เพื่อบริจาคให้กับโรงเรียนในโครงการฯ ซึ่งแอมเวย์มีความมุ่งหวังที่จะส่งเสริมจิตสำนึกด้านการมีสุขภาพและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับผู้คนในสังคม ควบคู่กับการขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมแห่งความยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กไทยในพื้นที่ห่างไกลให้สมบูรณ์พร้อมในการเข้าถึงสถานศึกษาอย่างโรงเรียน ซึ่งเป็นสถานที่ที่เด็กๆ จะได้รับความรู้และการปลูกฝังแนวคิดที่ดีเพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น