บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด  ร่วมกับ บริษัทซียูอีแอล จำกัด เปิดบ้านต้อนรับชุมชน 11 ชุมชน

37

บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด  ร่วมกับ บริษัทซียูอีแอล จำกัด เปิดบ้านต้อนรับชุมชน 11 ชุมชนโดยรอบบริษัท เยี่ยมชมกิจการ พร้อมรับฟังโครงการพัฒนาชุมชนประจำปี 2566

นายพันลึก กิตติสาเรศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์เอนจิเนียริ่ง จำกัด นายอภิเชษฐ์ บุญเผื่อน ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทยูนิไทยชิปยาร์ดฯ นายสุรเชษฐ์ กังวานวาณิชย์ รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายปฏิบัติการ  บริษัทซียูอีแอล จำกัด นางสาวพรเพ็ญ ด่านภักดี ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัทยูนิไทย และทีมชุมชนสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ ประธานคณะกรรมการชุมชนทั้ง 11 ชุมชน ประกอบไปด้วย ชุมชนบ้านแหลมฉบัง ชุมชนบ้านทุ่ง ชุมชนวัดมโนรม ชุมชนอ่าวอุดม ชุมชนตลาดอ่าวอุดมชุมชนบ้านนาเก่า ชุมชนบ้านนาใหม่ ชุมชนหมู่บ้านแหลม ทอง ชุมชนบ้านทุ่งกราด ชุมชนบ้านหนองมะนาว และชุมชนบ้านบางละมุงเข้าเยี่ยมชมกิจการ วัตถุประสงค์การเปิดบ้านต้อนรับคณะกรรมการชุมชนในครั้งนี้ เพื่อได้พบปะพูดคุย ทำความรู้จักกับผู้บริหารบริษัทยูนิไทยชิปยาร์ด ซียูอีแอล และประธานคณะกรรมการทุกชุมชนรอบบริษัท รวมทั้งแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในโครงการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2566 โดยในปีนี้ บริษัทฯยังคงมีเจตนารมณ์ในการสนับสนุนและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมุ่งเน้นการในการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 4 มิติ คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการศึกษา และด้านสิ่งแวด ล้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน